Kompetensutveckla mer på arbetsplatsen

Debatt 5 mars 2021 05:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kompetensutveckling är en allt viktigare del av arbetslivet och en förutsättning för en stark arbetsmarknad. Två av tre svenskar anser att möjligheten till kompetensutveckling är viktig i valet av arbetsplats, enligt en ny Sifoundersökning. För att Sörmlands välfärdsaktörer ska vara attraktiva arbetsgivare behövs fortsatta satsningar på medarbetarna.

Coronapandemin har inneburit en stor omställning för många sörmlänningar, och en stor utmaning för Sörmlands välfärdssektor. Anställda inom vård, omsorg och skola har ställts inför en utökad arbetsbörda och helt eller delvis nya arbetsuppgifter.

 

I dag är 32 000 sörmlänningar anställda inom välfärden, men fler måste rekryteras för att klara framtidens behov. Enligt en prognos från Sveriges Kommuner och Regioner behöver välfärdssektorn i Sverige totalt rekrytera 132 000 medarbetare fram till år 2029 och utöver det tillkommer 336 000 pensionsavgångar under samma period. Arbetsförmedlingen listar undersköterskor, lärare, kockar, läkare och barnmorskor bland de största bristyrkena.

Därtill innebär digitalisering och nya arbetssätt att framtidens medarbetare i välfärden står inför en alltmer föränderlig arbetsmarknad. Unga i Södermanland som utbildas i dag kan inte räkna med att deras kompetens är tillräcklig för att vara attraktiva på arbetsmarknaden fram till pensionen. Detta är de flesta medvetna om.

 

Två av tre svenskar, 67 procent, anser att möjligheten till kompetensutveckling är viktig i valet av arbetsplats, enligt en Sifoundersökning av Omställningsfonden. Samtidigt visar undersökningen att fyra av tio svenskar, 39 procent, saknar möjlighet till kompetensutveckling på sitt nuvarande arbete. För arbetsgivarna inom Sörmlands välfärdssektor är det nu avgörande att investera i kompetenshöjande insatser för sina medarbetare – både för att kunna driva en framgångsrik verksamhet och för att kunna behålla och rekrytera kompetens.

Just nu finns dessutom ovanligt goda möjligheter för Sörmlands välfärdsaktörer att erbjuda kompetensutveckling. Fram till år 2023 kan regionen och kommunerna i Södermanland söka totalt 21,9 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare.

 

Kompetensutveckling ger medarbetaren möjlighet att investera i sin karriär samtidigt som arbetsgivaren ökar kompetensen i verksamheten. Omställningsfonden vill därför uppmana verksamhetschefer inom välfärden i Södermanland att ta vara på de goda möjligheter som finns. Det skulle göra arbetsplatserna mer attraktiva och gynnar medarbetare, arbetsgivare – och samhället i stort. 


Ämnen du kan följa