Korta vårdköerna i Sörmland med mer privat vård

I Danmark har vårdköerna kortats genom en skarp vårdgaranti, som dessutom bara är 30 dagar till skillnad från Sveriges 90. Privata aktörer ses där som en del av lösningen och inte som en del av problemet, skriver Kajsa Dovstad, Timbro.
I Danmark har vårdköerna kortats genom en skarp vårdgaranti, som dessutom bara är 30 dagar till skillnad från Sveriges 90. Privata aktörer ses där som en del av lösningen och inte som en del av problemet, skriver Kajsa Dovstad, Timbro.

Debatt 30 december 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vårdköer skapar lidande. Låt privata vårdgivare hjälpa till att korta dem.

I Region Sörmland står över 21 000 personer i kö till specialistvården, enligt SKR:s novembersiffror. Det är 4000 fler än för ett år sedan. Bakom varje siffra finns en människa som får vänta på att träffa rätt läkare, göra en viktig undersökning eller genomgå en operation. För vissa är köerna så långa att den enskilde tvingas leva med låg livskvalité många månader, ibland till och med år, innan rätt behandling ges. 

De långa vårdköerna är ett av vårdsveriges allra största problem. Olika regioner har olika förutsättningar, men överlag har svensk specialistvård både gott om pengar, läkare och sjuksköterskor. Sverige är på plats fyra i EU när det kommer till hur mycket resurser, mätt som andel av BNP, som läggs på vården. Samma OECD-data visar att bara fyra EU-länder har fler praktiserande läkare per invånare och att bara Tyskland har fler praktiserande sjuksköterskor.

 

Den svenska specialistvården får därtill oproportionellt mycket resurser i förhållande till primärvården. Med andra ord har specialistvården utomordentligt goda förutsättningar att klara sitt uppdrag. Ändå blir köerna längre – och resurserna kommer inte patienterna till del.

I Danmark har vårdköerna kortats genom en skarp vårdgaranti, som dessutom bara är 30 dagar till skillnad från Sveriges 90. Privata aktörer ses där som en del av lösningen och inte som en del av problemet. När 30 dagar har gått har patienten möjlighet att få vård någon annanstans på hemregionens bekostnad. Sveriges vårdgaranti fungerar egentligen på ett liknande sätt, men få patienter vet om att de kan vända sig till sin regions vårdgarantikansli och därigenom få hjälp. Regionpolitiker kan här göra en insats genom att förbättra informationen och tillgängligheten för patienterna.

 

I Danmark är regionerna också bättre på att korta köerna genom privata vårdgivare. Till samma kostnad och med lika hög kvalitet kan privata aktörer göra upp till 50 procent fler höftprotesoperationer och 60 procent fler gråstarrsoperationer än offentlig sjukvård, visar en rapport från konsultföretaget Sirona. 

Om regionpolitiker vill kan de korta köerna genom att kopiera Danmark, och svenska regioner som likt Halland och Stockholm lyckas hålla nere väntetiderna. Det har skett både genom vårdval och strategisk upphandling av vård, ibland utanför den egna regionen. När privat vård ses som en resurs och inte som en fiende kan fler patienter få vård i tid. 

Regionpolitikerna måste visa ledarskap. Region Sörmlands patienter förtjänar danska vårdköer. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa