Kraften måste fram –annars halkar Sörmland efter

Debatt 2 december 2021 05:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Villkoren för den viktiga svenska industrin måste vara goda. Den fjärde industriella revolutionen sker just nu och Sverige befinner sig i den internationella frontlinjen. Det här ställer krav på infrastrukturen och på effektförsörjningen. Alla aktörer, både privata och offentliga, måste hjälpas åt för att se till att vi inte hindrar utvecklingen. Region Sörmland vill bidra med det vi kan för att driva på så att effektförsörjningen fungerar i vår region – kraften måste fram.

 

Sverige är i dag fyllt av bolag som snabbt blivit globala exempel på hur man kan arbeta industriellt med att omvandla industrier som tidigare var beroende av fossila bränslen – till att drivas på ren energi.

Northvolt som tar fram batterier för den globala fordonsproduktionen. Vid Mälardalens högskola som snart ska bli ett universitet så pågår forskning och satsningar på att ta fram eldrivna passagerarplan. Projektet HYBRIT med LKAB, Vattenfall och inte minst SSAB där vi nu kommer ta steget att producera stål utan kol är sådana exempel.

Men även våra hem elektrifieras i större utsträckning. Det märktes inte minst under pandemin där datorkomponenter och halvledare blev en bristvara i den globala produktionen.

Allt detta kräver att samhällets olika aktörer ser till att kraften kommer fram och att energiförsörjningen fungerar. När vi ställer om samhället från fossila bränslen till fossilfria energikällor kommer det därför att krävas rejäla förstärkningar av effektförsörjningen i hela landet.

 

Runt om i Sverige, också i Sörmland, hindras utveckling och etableringar av att det inte finns energi att tillgå. Det måste vi göra någonting åt. Annars kommer jobbtillfällen att försvinna och Sverige halkar efter i den teknologiska utvecklingen. Nyetableringar uteblir och risk finns för att produktion flyttar ut. Det här är alltså en ödesfråga för landet och för Sörmland. Om vi inte lyckas med det arbetet så kommer vår levnadsstandard på sikt att sänkas.

Till syvende och sist, det handlar om jobben, det handlar om ekonomin och det handlar om klimatet och vår gemensamma framtid. Att vi lyckas se till att effektförsörjningen utvecklas och byggs ut är en framtidsfråga för Sverige och för Sörmland – kraften måste fram.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa