Kristersson: Inför ett nytt äldrefridsbrott

Äldre är en utsatt grupp för brott skriver Moderaternas partiledare Ulf Kristersson med flera.

Äldre är en utsatt grupp för brott skriver Moderaternas partiledare Ulf Kristersson med flera.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2022-07-30 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Otryggheten ökar i Sverige. 2022 ser ut att bli ett tragiskt rekordår för antalet dödsskjutningar och nyrekryteringen till gängen visar inga tecken på att avta, tvärtom. När kriminaliteten flyttar fram sina positioner är det alla skötsamma människor som får betala priset. Otryggheten ökar och friheten minskar. 

Samtidigt är problemen mångfacetterade. I skuggan av skjutningarna ser vi nu flera exempel på brottslighet som riktas mot äldre personer. Bland annat genom att okända personer tränger in i bostaden för att stjäla pengar eller värdesaker. Också telefonbedrägerierna ökar kraftigt i antal. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet har 17 procent - eller var sjätte person - i ålderskategorin 65–84 år eller äldre blivit utsatta för brott under det föregående året. I Sverige ska alla människor kunna känna sig trygga, inte minst de som är äldre. En ny, borgerlig regering efter höstens val kommer aldrig acceptera en situation där den som har jobbat och bidragit till samhället under hela sitt liv inte kan känna sig trygg. Vi kommer vända den dystra utvecklingen genom ett samlat reformpaket i fyra steg. 

1. Ett nytt ”äldrefridsbrott” ska införas

Regeln kommer innebära att straffet skärps avsevärt för brott då en äldre person är brottsoffer. Skärpningen ska inte bara öka i proportion till brottets art utan också till brottsoffrets ålder.

2. En nationell satsning för att utreda bedrägeribrott och annan brottslighet mot äldre 

Vi vill ge ökade resurser för att kunna växa i den utsträckning som brottsutvecklingen kräver. 

3. En stödlinje för äldre brottsoffer

I länder som Norge, Storbritannien och Australien har staten tagit ett ansvar för att ge brottsutsatta äldre stöd med praktisk rådgivning och information, bland annat om rättsprocessen och om vilka myndigheter den hjälpsökande kan kontakta. Vi vill pröva om en liknande statlig stödlinje bör införas i Sverige.

 4. Rätten till målsägandebiträde för äldre brottsoffer ska utökas

I dag är det inte självklart att äldre som utsätts för brott får ett målsägandebiträde. Moderaterna vill att samma regler ska gälla för äldre som för brottsoffer som utsatts för ett sexualbrott. 

S har haft åtta år på sig att få bukt med brottsligheten. Verkligheten visar att Magdalena Andersson och Morgan Johansson har misslyckats. Situationen är dock inte hopplös. Det går att göra Sverige till ett tryggare land. M kommer göra vad som krävs för att återupprätta medborgarnas trygghet. Med vår politik kommer Sverige få äldrefrid.