Kulturen gör att människan mår bättre

Trots att Sverigedemokraterna hävdar att kärnverksamheten är en annan, verkar kulturen vara väldigt viktig för Region Sörmland. Och den verkar vara av yttersta vikt för hela nationen Sverige, skriver Linus Larsson.

Trots att Sverigedemokraterna hävdar att kärnverksamheten är en annan, verkar kulturen vara väldigt viktig för Region Sörmland. Och den verkar vara av yttersta vikt för hela nationen Sverige, skriver Linus Larsson.

Foto: Roger Culmsee

Debatt2024-02-17 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tidöpartierna angriper kulturen i Sverige, både på nationell, regional och kommunal nivå. I Norrköping vill Sophia Jarl sälja ut symfoniorkestern och i Sörmland ifrågasätter Sverigedemokraterna vikten av att ha en danskurs på Åsa folkhögskola. Sophia Jarl åberopar ekonomin och SD hänvisar till regionens kärnverksamhet, och ställer kultur mot sjukvårdspersonal. 

Men vad är Region Sörmlands kärnverksamhet? På regionens hemsida står följande att läsa: “Region Sörmlands vision är att vara: ‘Den öppna regionen – för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region.” Vidare blir man informerad om att: “Regionens ansvarsområden är en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud samt en god miljö.” 
Tar man denna fråga till nationell nivå står det i Regeringsformens andra paragraf, (1974:152): “Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.” Läser man i en annan av våra fyra grundlagar, Yttrandefrihetsgrundlagens andra paragraf (1991:1469), står där följande: “Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande.” Så trots att Sverigedemokraterna hävdar att kärnverksamheten är en annan, verkar kulturen vara väldigt viktig för Region Sörmland. Och den verkar vara av yttersta vikt för hela nationen Sverige! 
 

Regionens mål är också en bättre hälsa, både mental och fysiskt. Sverige har också problem med en accelererande ungdomsbrottslighet och en splittring i samhället. När goda råd känns oerhört dyra visar en undersökning om hur kreativitet och kultur påverkar hjärnan, beställd av Arts Council i Storbritannien, omfattande bevis för: 
- Att engagera sig i kreativitet och kultur är kopplat till positivt välbefinnande, känsla av samhörighet och motivation hos människor i olika åldrar och platser.
- Mentalt välbefinnande hos människor i högt deprimerade områden kan gynnas mer av att delta i kreativa och kulturella aktiviteter.
Att delta i kreativa aktiviteter kan hjälpa till att minska olika ‘negativa’ beteenden hos tonåringar, inklusive kriminellt beteende och droganvändning.
 

Efter att ha studerat de svenska grundlagarna, det offentligas mål och visioner med landet Sverige samt forskning kring kultur, ställer jag nu en fråga: Kan någon som är emot kultur, eller motarbetar kulturen, kalla sig Sverigevän?