Landsbygden bär på klimatlösningar

Debatt 4 december 2019 05:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att minska klimatpåverkan behöver vi ställa om så att vi minskar utsläppen. Olika länder har olika lång väg att gå, men vi i Sverige kan inte stå still. Vi måste också bidra på bästa sätt. 

Vi behöver göra omställningen så att det gynnar både miljö, företag och invånare. När det gäller att förändra drivmedel för våra transporter - oavsett om det är tåg, lastbil eller bil - behöver energin produceras på ett miljövänligt sätt. Det som blir restprodukter efter användningen ska göra så lite påverkan på miljön som möjligt. 

Redan i dag har transporterna blivit mer miljövänliga. Fler kör biogasbil eller elbil, vilket är positivt. I dag används bland annat tallskogen för att bidra till produktionen av ren biodiesel och som inblandning i den fossila dieseln, vilket minskar utsläppen i samtliga biltransporter. Det finns biogas att tillgå på fler och fler orter i landet. Antalet laddstolpar för elbilar ökar. Sol- och vindelsproduktionen ökar för varje dag. Varje år byggs vindkraft som motsvarar en halv kärnkraftsreaktor. 

För att fortsätta med en konstruktiv omställning krävs det att vi arbetar vidare. Riksdag och regering måste fortsätta att arbeta med piska och morötter. Det krävs alltså både höjda skatter på det som är mindre bra för miljön och stimulerande avdrag för klimatsmarta val. Regioner och kommuner kan samverka med företagare på orten för att skapa mer tillverkning av miljövänliga drivmedel - oavsett om det handlar om biodiesel, biogas eller elproduktion.  De privatpersoner som har möjlighet behöver investera i nya bilar, med rätt klimategenskaper, så att den marknaden ökar. Det leder i sin tur att begagnatmarknaden växer och nybilspriser för el- och biogasbilar minskar. Med detta kommer fler privatpersoner ha råd att byta till en mer miljövänlig bil.

Av de lösningar till omställningen av transporterna vi ser i dag tillverkas alla på landsbygden. Landsbygden är alltså en av de viktiga lösningarna för klimatkrisen. Genom att vi ser till att arbeta för fortsatt klimatomställning skapar vi även förutsättningar för en levande landsbygd.

Det är genom klokt skogsbruk som vi kan använda skogen även till biodiesel-tillverkning. Genom samverkan mellan regioner, kommuner och lantbrukare kan biogasproduktionen växa. Genom konstruktiv samverkan för att peka ut lämpliga platser för vindkraftsproduktion kan vi stärka kraften i omställningen. Vi får en bättre miljö, fler arbetstillfällen och en levande landsbygd. 

Kan det bli bättre?

Ämnen du kan följa