Låt apoteken i Sörmland stärka hälso- och sjukvården

I dag står en föråldrad syn på vad apoteken ska göra i vägen för att farmaceuternas kunskap ska nyttjas fullt ut, skriver företrädare från Apotek Hjärtat.

I dag står en föråldrad syn på vad apoteken ska göra i vägen för att farmaceuternas kunskap ska nyttjas fullt ut, skriver företrädare från Apotek Hjärtat.

Foto: Isabell Höjman/TT

Debatt2023-07-28 05:04
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under sommarmånaderna tenderar sjukvårdens utmaningar med kompetensbrist, höga kostnader och en växande vårdskuld att bli allt tydligare. Följden blir en negativ spiral som drabbar både patienter och personal i Region Sörmland, liksom i övriga landet. Dessutom leder felaktig läkemedelsanvändning och långvarig läkemedelsbrist till onödigt lidande och stora samhällskostnader. För att ställa om till en mer effektiv och långsiktigt hållbar sjukvård behöver vi bättre ta tillvara de resurser vi redan har – genom hela vårdkedjan.

Närheten till patienterna och kunskapen om läkemedel och egenvård gör att apoteken fyller en viktig funktion för folkhälsan. Studier visar att farmaceuternas insats många gånger innebär ett besök mindre på närakuten eller vårdcentralen, och därmed att regionens resurser i stället kan läggas på patienter som behöver dem mer.

I dag står en föråldrad syn på vad apoteken ska (och inte ska) göra i vägen för att farmaceuternas kunskap ska nyttjas fullt ut. Sverige ligger efter grannländer som Norge och Danmark där apotekskunder redan i dag kan få hjälp att förlänga recept, vaccinera sig eller komma i gång med en ny behandling.

Just nu pågår ett flertal utredningar i syfte att ge apoteken bättre möjligheter att säkerställa tillgängligheten på läkemedel och erbjuda stöd vid behandling. Det handlar exempelvis om att utöka apotekens befogenheter att hantera rest- och bristsituationer, bredda utbudet av rådgivningstjänster och ge farmaceuter rätt att, efter särskild rådgivning, sälja vissa receptbelagda läkemedel.

Utredningarna är viktiga steg i rätt riktning. Samtidigt finns det mer som kan göras här och nu för att ge apoteken bättre förutsättningar att stärka vårdkedjan och trygga kundernas tillgång till läkemedel och rådgivning i hela länet.

Vi uppmanar därför regeringen att lära av våra grannländer och ge farmaceuter fler möjligheter att komplettera vården och öka folkhälsan, till exempel genom extra receptexpeditioner och vaccinationer. Dessutom bör Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets nuvarande uppdrag att, tillsammans med apoteksaktörerna, utreda rådgivningstjänster på apotek förlängas för att kontinuerligt utveckla och förbättra utbudet av tjänster för bättre läkemedelsanvändning på apoteken i Sverige.

Sjukvården, samhällsekonomin och inte minst patienterna har mycket att vinna på att bättre ta tillvara apotekens kompetens. Sveriges apotek både kan och vill bidra – nu väntar vi ivrigt på de politiska förutsättningarna.