Låt barnen i Södermanland komma ut i naturen i sommar

Att vara ute i naturen ökar välmåendet, motverkar psykisk ohälsa och minskar stress, visar forskning. Trots det är allt färre barn i Södermanland regelbundet ute i skog och mark, skriver företrädare från tre organisationer.
Att vara ute i naturen ökar välmåendet, motverkar psykisk ohälsa och minskar stress, visar forskning. Trots det är allt färre barn i Södermanland regelbundet ute i skog och mark, skriver företrädare från tre organisationer.

Debatt 19 juli 2023 05:08
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Andelen barn i Sverige som är ute i naturen varje dag har minskat kraftigt de senaste decennierna, från 78 procent 2003 till 49 procent 2019. Barn med utländska föräldrar och barn som bor trångt vistas mer sällan i grönområden än andra barn. Utbildningsnivå har också betydelse för hur ofta barn är i grönområden. Flickor är mer sällan i grönområden om deras föräldrar bara har grundskoleutbildning, en skillnad som inte syns på samma sätt bland pojkar.

I Södermanland har nästan samtliga barn grönområden inom gångavstånd, visar statistik från Folkhälsomyndigheten. Trots det har andelen barn i Södermanland som vistas i ett grönområde minst en gång i veckan sjunkit med nästan fyra procentenheter (från 92 procent av barnen 2011 till 88,1 procent 2019).

Det här är en oroande trend, eftersom den riskerar att ytterligare förvärra de hälsoklyftor vi sett växa fram de senaste åren. Särskilt allvarligt är det när vi ser dem redan hos barn, eftersom det riskerar att cementera ojämlikheter. Studier visar att barn som får tidig kontakt med naturen tycks behålla den som vuxna, vilket kan gynna hälsan på både kort och lång sikt.

Ny forskning har de senaste åren visat att vi underskattat betydelsen av rörelse i vardagen – det vill säga all den rörelse som inte är träning. Att vara ute i naturen kan leda till minskad stress, stärkt kognitiv förmåga och förbättrad psykisk och fysisk hälsa, enligt Folkhälsomyndigheten.

Här kommer sex tips på roliga sommarutflykter för både barn och vuxna i Södermanland:

+ Ät middag i skogen (ta med dig allt skräp efter måltiden)
+ Testa en vandringsled
+ Paddla kanot
+ Tälta i skogen
+ Bygg en koja (enligt vad allemansrätten säger)
+ Testa en aktivitet arrangerad av din närmaste lokala friluftsorganisation

Sverige tillhör ett av de länder där befolkningen är som mest stillasittande. Vi tillbringar 70 procent av vår vakna tid sittande eller liggande. Endast var tionde 15-årig flicka är fysiskt aktiv en timme om dagen enligt rekommendationerna. Det här är en utveckling som vi måste hjälpas åt att bryta. Genom att se till att barn och unga i Södermanland kommer ut i naturen i sommar kan du göra ett viktigt bidrag för att vända trenden – och samtidigt ha roligt tillsammans!
 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa