Låt oss ta på de nordiska glasögonen!

I Nyköping lades tyvärr det nordiska vänortsutbytet på is för ett antal år sedan. Säkerligen hade det behövts nu mer än någonsin, skriver Johan Munthe och Bo Höglander, Föreningen Norden i Nyköping.
I Nyköping lades tyvärr det nordiska vänortsutbytet på is för ett antal år sedan. Säkerligen hade det behövts nu mer än någonsin, skriver Johan Munthe och Bo Höglander, Föreningen Norden i Nyköping.

Debatt 23 mars 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norden och vår omvärld är i snabb förändring. Rysslands anfallskrig på Ukraina har snabbt ritat om den säkerhetspolitiska kartan. I samband med Nordens dag den 23 mars vill vi lyfta vikten av det nordiska samarbetet för oss invånare och för vårt civilförsvar i en orolig tid.

Hela 82 procent av svenskarna är positiva till samarbete mellan de nordiska länderna, enligt Föreningen Nordens Norden-barometer 2022. Samhörighet och samarbete i Norden är viktigt för att vi tillsammans ska kunna möta samhällsutmaningar och bygga ett starkt civilförsvar över gränserna. 

Men samarbetet i Norden är inget självspelande piano. Det byggs inte av någon annan, någon annanstans. De mellanfolkliga banden knyts och stärks i vår vardag av oss invånare, i alla delar av samhället. Av dig som är aktiv i din lokala idrottsförening, likväl som av dig som är tjänsteman på en kommun eller i en myndighet.

I samband med Nordens dag vill vi uppmuntra dig att planera nästa träningsläger i ett nordiskt grannland och att nästa kommunala utbyte sker med en vänort i Norden. I Nyköping lades tyvärr det nordiska vänortsutbytet på is för ett antal år sedan. Föreningen Norden i Nyköping beklagar verkligen detta. Säkerligen hade det behövts nu mer än någonsin – med tanke på den nya säkerhetspolitiska situationen och det faktum att Sverige och Finland är på väg in i Nato. 

På nationell nivå ser det bättre ut. Som en reaktion på de stängda gränserna under pandemin har samarbetet i Norden intensifierats från svenskt håll. Regeringarna – oavsett politisk färg – har till vår stora glädje understrukit betydelsen av ett nära samarbete med Norden och Baltikum. 

I över hundra år har Föreningen Norden arbetat för att stärka mellanfolkligt utbyte, säkerhet och en hållbar demokratisk samhällsutveckling i Norden. Vi har skapat samhörighet genom att människor möts, samtalar och samarbetar över gränserna. Med stolthet ser vi att vårt arbete gett resultat – vår nationella Norden-barometer visar att åtta av tio svenskar känner samhörighet med människor i våra grannländer. 

Tillsammans behöver vi nu ta på oss våra nordiska glasögon och arbeta aktivt för att stärka kontakterna och relationerna med våra grannländer. Kontakter som behöver ökas, inte minskas. Det är vår gemensamma välfärd, fred och livsmiljö som står på spel om samarbetet över gränserna inte fungerar. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa