Låt övervinsterna betala notan för elprisstödet

Debatt 18 januari 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Putins krig mot Ukraina har medfört att priset för fossilgas ökat dramatiskt. Kostnader för elproduktion i de europeiska gaseldade kraftverken har ökat i motsvarande grad. Dessa kraftverk bidrar endast med cirka 20 procent av Europas elproduktion, men konsumenterna har tvingats betala som om all el producerades med fossilgas, eftersom priset för all levererad elenergi sätts av det dyraste sättet att producera energin. De svenska och europeiska elnäten är sammankopplade, och de höga priserna har slagit igenom även här trots att kostnaderna för svensk vattenkraft, vindkraft och kärnkraft inte ökat. Resultatet är att orimligt stora belopp varje månad överförs från elanvändarna till kraftföretagen och Svenska kraftnät men även direkt till staten genom ökade momsintäkter. 

 

De ekonomiska effekterna är allvarliga. Företagens ökade kostnader är en viktig orsak till de allmänna prisökningarna. Företag tvingas dra ner på verksamheten och friställa personal. Antalet konkurserna ökar. Hushållens köpkraft minskar. Ekonomin bromsas upp. De sämst ställda klarar inte vardagsekonomin. Därför krävs skyndsamma åtgärder för att återföra elpriserna till nivåer som motsvarar den faktiska kostnaden för att leverera elenergin. 

Långsiktigt måste uppenbarligen prissättningsmodellen justeras, men under det närmaste året är det inte realistiskt med något annat än ett elprisstöd.

Energiministern måste nu ta fram förslag till hur kraftindustrins och statens övervinster skall kunna återföras till de konsumenter som bidrar till dem, och upphöra med att förklara de höga elpriserna med omständigheter som bara kan hanteras på tio års sikt genom utbyggnad av ny kärnkraft. Hennes hänvisningar till dyr elimport och ”ett nedmonterat energisystem” är grovt vilseledande. Det finns betydande belopp i form av extra flaskhalsavgifter, övervinster hos Vattenfall och extra momsintäkter som kan finansiera elprisstöd till de företag och hushåll som drabbats av oskäliga priser – mycket mer än de 55 miljarder kronor som nu skall betalas ut. 

 

Varför inte införa ett elstöd av norsk modell, där stöd utgår med 90 procent av skillnaden mellan elpriset och ett rimligt referenspris, något som KD föreslog innan valet? I Norge infördes elstöd redan i slutet av 2021 och finansierat med övervinsterna. Där ser man det som orimligt att elkonsumenterna skall göda kraftföretag och statskassan för att Putin startar krig mot Ukraina. Så borde även Sveriges regering resonera! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa