Lönegolvet skadar sörmländska företag

Kasta förslaget om höjt lönegolv i papperskorgen. Låt arbetsmarknadens parter sköta löneförhandlingarna, skriver Martina Johansson (C).

Kasta förslaget om höjt lönegolv i papperskorgen. Låt arbetsmarknadens parter sköta löneförhandlingarna, skriver Martina Johansson (C).

Foto: Janerik Henrsson/TT

Debatt2024-04-04 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen vill ha en minimilön för arbetskraftsinvandrare på 34 200 kr/månad. Det är att skada sörmländska företag och försvaga vår besöksnäring.

Sörmland har en stor och bra besöksnäring. Många företag är beroende av att anställa medarbetare från andra länder än Sverige och EU för att kunna bedriva sin verksamhet. På så vis kan de erbjuda kultur, upplevelser, mat och boende. De bidrar till svensk välfärd och tillväxt. Kollektivavtalslönerna är inte i närheten av de löner som regeringen nu kräver. 

Sörmländska företag kommer att tvingas att säga upp medarbetare och de kommer inte heller kunna rekrytera nya framöver. 

I praktiken kommer det även innebära att företagen inte kan fortsätta att utvecklas. Det kan leda till att de behöver minska sin verksamhet och i värsta fall lägga ner. Ett förlorat företag är förlorade arbetstillfällen. Det ger förlorade inkomster och minskade skatteintäkter. 

Många gånger handlar det om landsbygdsföretag, som kommer lägga ner och avsluta sina verksamheter. Då minskar underlaget till mataffärer, skolor och andra viktiga samhällsfunktioner på landsbygden.

Statsministern svarar i sin frågestund att han har träffat många företagare som tycker detta lönekrav är en bra idé. Jag undrar var de företagen finns? Jag har inte träffat några. Representanter från Svenskt näringsliv och Företagarna är oroliga. De ser stora risker, att medarbetare kommer tvingas att sluta, samt att framtida rekryteringar misslyckas. Det här inte företagare som utnyttjar människor, det är företagare som vill bidra till en god besöksnäring och bästa lokalvården. 

Vid en sörmländsk restaurang, som jag har kontakt med, kommer lönegolvet att försvåra rekryteringen. Det slår mot lönsamheten och det blir svårare att hitta rätt kompetens. Ett lönegolv som är högre än det kollektivavtalade löneläget skapar utmaningar. Det är orealistiskt att vissa medarbetare ska ha högre lön än andra medarbetare med samma uppdrag. Lönsamheten tillåter inte att alla medarbetare justeras upp till det högre löneläget.

Ett annat företag jag har haft kontakt med är ett städföretag, som kommer behöva att minska antalet medarbetare som följd av de nya lönekraven. Det gör att de kan ta emot färre kunder för hemstäd, flyttstäd och trädgårdsarbete. Deras medarbetare har kunskap och erfarenhet av lokalvård och trädgårdsarbete. Det är inte självklart att just detta finns hos de som är arbetslösa i området. Resultat: Färre medarbetare och mer slit för kvarvarande personal. I förlängningen finns risken att tvingas avsluta verksamheten. 

För de flesta företag är mer praktiskt att anställa medarbetare från närområdet, men när det inte lyckas då måste arbetskraftsinvandringen fungera, både inom EU och från tredje land. 

Kasta förslaget om höjt lönegolv i papperskorgen. Låt arbetsmarknadens parter sköta löneförhandlingarna. Se till att vi kan fortsätta ha bra och utvecklande företag i hela Sörmland!