Mäns våld mot kvinnor börjar i tidig ålder

Debatt 7 september 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Våld i nära relationer börjar tidigt och vi måste ta ungas utsatthet på större allvar. Det är slutsatsen från en rapport som tjej- och ungdomsjourerna i Sörmland nyligen tagit fram, ”Våldsutsatthet bland unga i Sörmland”. Rapporten utgår från en stor enkätundersökning som besvarats av nästan 1500 elever i årskurs nio i grundskolan och årskurs tre i gymnasiet. Undersökningen omfattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Enligt undersökningen är mildare former av psykiskt våld totalt sett vanligast, men för tjejer är sexuellt våld vanligast. Nästan tre av tio uppger att någon mot deras vilja till exempel tafsat på dem eller spridit rykten om deras kroppar eller sexuella handlingar de utfört. Drygt var tionde tjej svarar att de har utsatts för en sexuell handling mot sin vilja. Åtta procent uppger att de har blivit tvingade till en sexuell handling genom hot, fasthållning eller utnyttjande av berusning. 

De här resultaten ger en fruktansvärd bild av ungas verklighet. Det är chockerande, upprörande och helt oacceptabelt. Samtidigt är vi många som inte är förvånade. 

 

Vi behöver förebygga mäns våld mot kvinnor, samtidigt som vi måste bli bättre på att upptäcka det, hantera det och skydda kvinnor och tjejer från farliga män. Miljöpartiet vill att mäns våld mot kvinnor ska hanteras som det samhällsproblem det är, på nationell, regional och lokal nivå. 

På kommunal nivå i Nyköping vill vi se satsningar på att bland annat:

  • Utveckla kommunens resurser för att arbeta med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Öka resurser till akuta, förebyggande och eftervårdande insatser, samt samverka långsiktigt med kvinno- och tjejjourer.
  • Förstärka elevhälsan och utbilda skolpersonal i hur man kan upptäcka och hantera våld. 
  • Satsa på konflikts- och våldsförebyggande arbete i skolan, samt på utbildning kring genus, relationer, normer och våld. 

 

Även regionen har ett stort ansvar och några av de sakerna vi anser behöver förstärkas är:

  • Satsningar på barns och ungas psykiska ohälsa. Stöd till de som blivit utsatta för våld i någon form.
  • Fortsätta att stärka kvinnosjukvården och det feministiska perspektivet i sjukvården.
  • Arbetet med hälsa och sociala behov i de eftersatta områdena, mer information om det stöd och vård som finns att få. 

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa