Med teknikens hjälp kan vi öka antalet friska år

Debatt 7 maj 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I uppdraget som riksdagsledamot möter jag föreningar och personer som är intresserade av seniorfrågor. I samtalen konstaterar vi att vi lever längre, seniorer är inte en homogen grupp och behoven varierar. Det kräver att vården och omsorgen erbjuder olika lösningar. Fokus behöver öka på det förebyggande arbetet så att vi får fler friska år. 

Såväl den enskilde som kommunen och regionen behöver arbeta hälsofrämjande och större vikt bör läggas på ordet ”Hälsa” i hälso- och sjukvårdslagen. Genom att införa ett äldrevårdsprogram, med hälsosamtal och givna undersökningar är det lättare att tidigt upptäcka ohälsa och snabbt sätta in åtgärder medicinskt eller träning. Sker detta i kombination med en fast läkarkontakt, ökar möjligheterna att tidigt upptäcka även små symptom.

 

När hälsan gör att jag inte klarar mig själv skulle vill jag påverka och välja så mycket som möjligt när det gäller min egen omsorg. För att det ska fungera krävs flexibla organisationer, nya arbetssätt och att välfärdsteknologin får ett större och mer naturligt inslag i vården och omsorgen. 

För en del organisationer är detta en utmaning. Man har ofta arbetat på ett likartat sätt under många år. Under mina år som ansvarig för äldre och funktionshinderfrågor i Trosa kommun så var valfrihet och välfärdsteknologi viktigt för mig. Genom att använda mer välfärdsteknologi ökar valfriheten för när och hur jag vill ha min hjälp. Samtidigt kan kompetensen hos medarbetarna användas till rätt saker vid rätt tillfällen. De som behöver hjälp i sin vardag är inte en homogen grupp och en del behöver mer hjälp än andra. En del behöver hjälp eftersom de inte kommer ihåg vad de ska göra och andra behöver hjälp eftersom deras fysiska förmåga har begränsningar. 

 

Om vi ser till att de som med välfärdsteknikens hjälp kan klara sig på egen hand, då kommer vi samtidigt kunna ge mer stöd till de som har ett större omvårdnadsbehov. Redan i dag finns det möjlighet att få stöd av tekniken både vid toalettbesök och när man ska duscha. Det gör att jag kan få göra det när jag vill utan att vänta på ett visst klockslag och samtidigt värna min integritet. Att själv helt och hållet kunna styra när maten ska komma till munnen i stället för att min partner ska mata mig, ökar förutsättningarna att bibehålla en kärleksrelation även om den ena parten behöver stöd och hjälp. Använder vi dessutom tillsynskameror som uppmärksammar om något ovanligt inträffar kan medarbetarna på natten i första hand ge stöd och hjälp till de som fysiskt behöver hjälp, i stället för att besöka en person som riskeras att väckas för att se att allt är bra. 

 

Jag ser fram emot när vi lägger ökat fokus på det förebyggande arbetet för att öka antalet friska år till livet, samtidigt som vi kan öka valfriheten i omsorgen genom mer välfärdsteknologi. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa