Med vinstuttagen vittrar skolsystemet sönder

Debatt 16 september 2022 05:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Nyköping ligger friskolan Vittra Kungshagen. Det är en del av den enorma skolkoncernen Academedia med verksamhet i flera länder och över 118 000 anställda. Nyligen presenterade de sina siffror för verksamhetsåret 21/22. De går med svindlande 223 miljoner kronor i vinst och 185 miljoner av dessa betalas ut till glada aktieägare. Det är 185 miljoner av våra skattepengar. Som skulle ha gått till barnen.

 

Låt oss backa tillbaka lite. När friskolereformen infördes skulle det innebära en möjlighet för alla att välja skola, det skulle öppna upp för spännande pedagogik och skapa en möjlighet för föräldrakooperativ och stiftelser att bedriva skolor på landsbygden. Hette det. Vi kan nu med facit i hand konstatera att så blev det inte. I stället är det skolorna som väljer elever, där de mest resurskrävande blir nekade. Det är skolorna som delar ut glädjebetyg och gratis gymkort för att konkurrera om eleverna. Det är skolorna som sänker lönerna och anställer färre behöriga lärare och hyr lokaler utan varken skolbibliotek eller möjlighet till idrott.

Sedan har vi de religiösa friskolorna. Vi ska inte ha religiös påverkan på våra barn i skolan! Religion hör inte hemma där, annat än som ett ämne på schemat. Vi kan inte ha en ordning där religiösa samfund som predikar kvinnans underordning, ifrågasätter aborträtten eller hbtq-personers rättigheter bedriver utbildningsverksamhet med offentliga medel. Medel som sedan riskerar att hamna i fickorna på religiösa extremister i andra länder.

 

Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över våra skolor; se till att alla barn får samma rättigheter och möjligheter, se till att fler behöriga lärare anställs och att de får vettiga löner och vi måste se till att pengarna som är menade att gå till detta inte hamnar hos riskkapitalister. Vi skall behålla valfriheten, men se till att den nyttjas av alla och att skolor inte kan välja bort elever som inte är ”lönsamma”. Och vi ska begränsa vinstuttagen. Vi kan inte naivt se på medan vårt skolsystem mjölkas på pengar och vittrar sönder.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa