Mer blåbär och lingon – för skogens bästa

När bärriset minskar störs skogens näringsbalans, vilket påverkar insekter, fåglar och däggdjur, skriver Karin Fällman Lillqvist och Hans Lindberg, Skogssällskapet.
När bärriset minskar störs skogens näringsbalans, vilket påverkar insekter, fåglar och däggdjur, skriver Karin Fällman Lillqvist och Hans Lindberg, Skogssällskapet.

Debatt 21 september 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hösten är här med härliga skogspromenader och bärplockning. För våra 300 000 jägare är älgjakten en av säsongens höjdpunkter. Allt detta är aktiviteter där skogen utgör en självklar bas – och som också i mycket hög grad påverkas av hur vi sköter våra skogar.

Älg och annat klövvilt orsakar stora skador på skogsplanteringar och unga skogar när de betar av toppskotten på tallar och lövträd. Hur många älgar som ska skjutas under älgjakten är ett beslut som fattas bland annat med betesskadorna i beaktande. Men på senare år har det blivit allt tydligare att lösningen inte bara handlar om älgstammens storlek, utan också om hur mycket blåbärs- och lingonris det finns i skogen.

Forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, som Skogssällskapet varit med och finansierat, har kommit fram till att bärrisens marktäckning i Sverige har halverats söder om Dalälven mellan 1953 och 2012. Det beror på att tätare skogar, med mycket gran, gynnar skuggtåliga arter samtidigt som blåbär och lingon får svårare att överleva.

Bärris är en viktig födokälla för klövvilt, särskilt under vinter och vår. Men i områden där älgstammen konkurrerar med rådjur, dov- och kronhjort räcker inte bärriset till. Då drar sig älgarna till de yngre skogarna i stället.

När bärriset minskar störs också skogens näringsbalans, vilket påverkar insekter, fåglar och däggdjur. Att se till att mängden bärris i våra skogar ökar igen är därför oerhört viktigt.

 

Vi på Skogssällskapet vill uppmana Sörmlands skogsägare att bidra till en ökning av bärriset i skogen genom att:

• Skapa ljusare skogar. Gallra i tid och satsa på det trädslag som passar för marken.
• Lämna en gles skärm av tallar vid avverkning som hjälper bärriset att överleva tills nästa generation träd vuxit upp.
• Avverka frötallar på vintern så att viltet kan beta på topparna och alltid lägga löv och tall högst upp i rishögarna.
• Se potentialen i skogsbryn, betesmarker, våtmarker och runt skogsbilvägar. Genom att röja bort granar och låta lövet ta plats skapar du en artrik zon med mycket viltfoder.
• Alltid spara betade tallar och lövträd när du röjer i skogen.

Om vi som äger skog tillsammans tar krafttag för att gynna bärris, örter och lövträd bidrar det till att minska betesskadorna, stärka den biologiska mångfalden och stabilisera näringsbalansen i skogen. Dessutom säkerställer det att vi även i framtiden kan gå ut i närmaste skog och hitta mängder med blåbär och lingon att lägga i korgen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa