Mer sangria löser inte Nyköpings klimatkris

Att i detta läge, vilket Nyköpings kommun gör, uppmana till semesterresor som släpper ut mycket stora mängder koldioxid, är knappast seriöst, skriver Mia Rolandsdotter och Ellinor Levander med flera.

Att i detta läge, vilket Nyköpings kommun gör, uppmana till semesterresor som släpper ut mycket stora mängder koldioxid, är knappast seriöst, skriver Mia Rolandsdotter och Ellinor Levander med flera.

Foto: Magnus Grimstedt

Debatt2023-12-05 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hola, grattis Nyköping till ny direktlinje till Palma! Detta gick att läsa på Nyköpings kommuns Facebooksida den 14/11 med direkt länk till flygbolagets eget reklaminlägg. 

Detta är inte oproblematiskt. Dels utifrån kommunallagen som reglerar hur kommunen får gynna enskilda företag men i detta fall framför allt utifrån klimatkrisen som vi lever i. Klimatkrisen kräver att vi omprövar tidigare beslut och vanor. Så även kommunens ambitioner när det gäller koldioxidutsläpp samt sin kommunikationsstrategi.


Ovan nämnda Facebookinlägg inlägg visar med all önskvärd tydlighet att kommunens kommunikationsstrategi är illa genomtänkt när det gäller de utmaningar som klimatkrisen innebär för oss alla.
På psykologspråk brukar detta fenomen kallas kognitiv dissonans. Vi vet vad vi borde göra, i detta fall bidra till minskade utsläpp, men vi gör något annat.
Att koldioxidhalten i luften i dag är cirka 420 ppm är ett faktum. Likaså att en långsiktigt säker nivå för fortsatt stabilt liv på planeten anses ligga runt 350 ppm.


Att i detta läge uppmana göra reklam för semesterresor som släpper ut mycket stora mängder koldioxid är knappast seriöst. Hur trovärdigt blir det när kommunen några dagar senare uppmanar oss till att bli vintercyklister?
Varken vintercyklister eller ökad källsortering kompenserar för ständigt återkommande semesterresor med flyg.


På kommunens egen hemsida kan man läsa om forskning knutet till den koldioxidbudget som man låtit Uppsala universitet att ta fram. Koldioxidbudgeten visar på den extremt stora utmaning vi står inför att mycket snabbt och radikalt minska våra utsläpp för att ta vårt ansvar för jorden vi lever på. Forskarna ger också sin syn på vad som krävs av våra beslutsfattare.
Forskarnas råd och uppmaning till politikerna är att visa klimatledarskap och bland annat att formulera en avsiktsförklaring och att kommunicera den.
Hur har vi för avsikt att använda koldioxidbudgeten? Vilka olika förutsättningar har olika målgrupper att påverka utsläppen?
Hur riktar vi rätt budskap till rätt målgrupp?


Vi vill uppmana samtliga förtroendevalda i kommunen att ta del av dessa råd på den egna hemsidan och be den styrande koalitionen med M och S att bli trovärdiga i beslut och kommunikation kring de kraftigt minskade utsläpp som krävs av oss.
Klimatkrisen försvinner inte hur mycket Sangria vi än får dricka på billiga charterdestinationer och som oroliga medborgare vägrar vi att titta bort!