Minska sjukfrånvaron med studier på distans

Kombinationen av distansundervisning och fysisk skola skulle vara är en optimal lösning för många, skriver Malin Karlsson.
Kombinationen av distansundervisning och fysisk skola skulle vara är en optimal lösning för många, skriver Malin Karlsson.

Debatt 31 oktober 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det behövs förändring, utveckling och ett förbättrat skolsystem för att kunna lösa den problematiska sjukfrånvaron och den psykiska ohälsa som många barn och unga lider av i dag. När pandemin slog till blev många skolor på ett eller annat sätt påtvingade distansstudier. Resultatet blev att ny teknik och ny policy växte fram, tillsammans med en ökad mänsklighet och lyhördhet sett till varje persons behov. Men trots att de digitala möjligheterna är större än vad de någonsin varit tillåter inte skollagen att det skulle vara ett alternativ.

Skulle vi kunna dra mer nytta av den utvecklande digitaliseringen i skolundervisningen för att kunna lösa den problematiska sjukfrånvaron?

 

Vad vi vet i dag finns det ett behov till en mer flexibel skolmiljö hos många barn och föräldrar. Detta då många skolbarn tvingas till en plats som känns rörig, ostimulerande och dränerande. Hemmasittare är i Sverige det nya begreppet på barn och unga som av olika anledningar  inte orkar gå till skolan. Enligt Skolverket och Skolinspektionen har runt 2 000 elever en “synnerligen lång och problematisk omfattning av frånvaro”. Mörkertalet tros vara stort – statistik från SCB från 2017 pekar på närmare 5 500 elever från grundskolan till gymnasium.

 

När vi vuxna inte orkar jobba blir vi sjukskrivna på grund av utmattning och utbrändhet, men när ett barn inte orkar gå till skolan på grund av stress och ångest då kallas det hemmasittare. Det är med frustration och motstånd som många barn kliver in i den stökiga och otrygga skolmiljö som erbjuds. 

Vi behöver skapa skolor som passar alla och möter de olika sätt vi behöver lära oss på, skolor som är mer flexibla och underlättar för alla personlighetsdrag och personlighetstyper. När ska vi våga förändra skolan, och lägga pengar och resurser på att byta ut vårt förlegade system? 

 

Den digitala utvecklingen har skapat enorma plattformar för oss- Det öppnar möjligheten att som förälder få välja när man ser att ens barn inte mår bra i skolan, utan skulle behöva få jobba mer på distans. Kombinationen av distansundervisning och fysisk skola skulle vara är en optimal lösning för många. Den skulle hjälpa stor procent barn att orka skolgången bättre och bevara sin psykiska hälsa. Föräldrar ska inte behöva tvinga iväg sina barn till en skola som inte funkar,. Det är skolan som ska möta eleven inte eleven som ska möta skolan.

Går det att skapa andra plattformar för lärandet? Ja, med dagens digitala utveckling går det, frågan är bara när vi ska ta steget och göra det. För att möta det behöver vi både en skolmyndighet och en skolledning som är mer vidsynta. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa