Motverka antisemitism genom ökad kunskap

Ett sätt att motverka antisemitism är att sprida kunskap och fakta, skriver Maud Wachtmeister (KD).
Ett sätt att motverka antisemitism är att sprida kunskap och fakta, skriver Maud Wachtmeister (KD).

Debatt 19 oktober 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Internet och sociala medier har inneburit stora förändringar för hur information och kunskap sprids. Vi kan prata om en fantastisk demokratisering tack vare dessa verktyg. Detta har inneburit stora fördelar på många sätt och är något vi ska värna och utveckla. Men tyvärr ser vi även att desinformation, konspirationsteorier och rent hat också har fått möjlighet att spridas lättare.

 

Man brukar prata om att det finns tre olika strömningar av våldsbejakande extremism som utgör ett hot mot samhället: De högerextrema, de vänsterextrema och de islamistiska. De har vissa skillnader men de har också vissa gemensamma referensramar.

En gemensam linje hos dessa tre är att de ofta drivs av en antisemitisk agenda. De utgår från ett narrativ där ”juden” definieras som ett problem och orsak till allt ifrån pandemi, krig och ekonomisk depression. Judar anses styra världen genom hemliga nätverk och detta är något som måste bekämpas, enligt dessa extrema rörelser.

Resultatet av denna förvirrade åskådning leder till många allvarliga konsekvenser exempelvis i form av hat mot judar. Det kan handla om brandbomber som kastas mot synagogor eller att judar som visar sin identitet offentligt kan bli trakasserade på öppen gata. 

 

Förra helgens terrorhandlingar mot Israel är den värsta formen av antisemitism som skett sedan andra världskriget.

Rötterna till dessa konspirationsidéer går långt tillbaka och det är en mycket viktig uppgift för vårt demokratiska samhälle att tydligt ta ställning för att bekämpa antisemitism i alla sammanhang där det är möjligt. Detta arbete måste bedrivas på olika plan och ske med uthållighet. Ett sätt att motverka antisemitism är att sprida kunskap och fakta.

 

Den parlamentariska kommitté som arbetat med frågan om att utreda kriminalisering av förnekande av Förintelsen har nyligen avgett sin slutrapport. En enig kommitté föreslår där att ett särskilt straffansvar ska införas för förnekande, urskuldande och uppenbart förringande av folkmord, brott mot mänskligheten eller andra krigsförbrytelser. Förslaget är att detta ska införas i brottsbalken under nästa år. Detta är ett viktigt steg i lagstiftningsarbete, och därutöver kan vår kommun på eget initiativ arbeta med ett förebyggande arbete. 

 

Ett sätt att arbeta förebyggande är att sprida kunskap om och uppmärksamma antisemitismen. Det kan exempelvis ske genom att Nyköpings kommun arrangerar en utställning där antisemitismen uppmärksammas. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa