Mycket att lära av våra tidigare fredsinsatser

Debatt 4 september 2020 05:43
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För snart 64 år sedan utbröt Suezkriget. Egypten angreps av Israel, Frankrike och Storbritannien. Orsaken var Egyptens nationalisering av Suezkanalen. Enligt Sveriges statsminister Taga Erlander befann sig världen på randen till ett nytt storkrig. FN:s snabba ingripande satte stopp för det påbörjade kriget i Mellanöstern!

FN lyckades få stridande parter att gå med på ett ”eld upphör” samt att – under övervakning av FN-personal evakuera de trupper som anfallit. Generalsekreterare Dag Hammarskjöld vädjade till medlemsstaterna att medverka till upprättandet av en större fredsbevarande styrka i Egypten. Tio länder, däribland Sverige, förklarade sig villiga att ställa trupper till förfogande.

UNEF (United Nations Emergency Force) bildades. Med 6000 för självförsvar beväpnade FN-soldater, fick UNEF uppgiften att övervaka eldupphöravtalets åtlydande samt att säkra freden i Mellanöstern. 

 

I Sverige anmälde sig tusentals frivilliga. Arméstaben valde ut 340 man. De uttagna ryckte in vid Södermanlands regemente i Strängnäs för utrustning och specialutbildning. Truppen lämnade efter några dagar Sverige med transportflygplan från U S Air Force. En handlingskraftig regering hade i samarbete med en skicklig militärledning snabbt organiserat och sänt iväg Sveriges första FN-styrka (benämnd Suezbataljonen).

Suezbataljonens uppdrag utgjorde en början på en oavbruten tradition av svenska hjälpinsatser världen över. Sedan 1956 har över 100 000 svenska kvinnor och män deltagit i olika internationella fredsuppdrag och hjälpinsatser. 82 svenskar har omkommit under sin utlandstjänst. De hedras på Veterandagen.

 

Oräkneliga människoliv har under 64 år räddats genom FN:s fredsbevarande operationer. Insatserna har även motverkat oroshärdar att sprida sig. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR (SN 19/6-20) är tiotals miljoner barn på flykt i världen till följd av konflikter, förföljelse, våld, övergrepp mot mänskliga rättigheter. Sveriges deltagande i fredsbevarande uppdrag har även tillfört vårt land värdefulla kunskaper och erfarenheter som kan vara till nytta för vårt eget försvar.

Fred och demokrati är viktiga frågor som vi dagligen blir påminda om. Fler människor i världen måste ta ansvar, engagera sig och hjälpa till. Internationellt samarbete är viktigt. 

Svenska folkets intresse och engagemang för fredsarbete har stor betydelse. Inte minst för de landsmän som är ute på farliga uppdrag. Det visade sig under Suezkrisen 1956 då svenskar, med konung Gustaf VI Adolf i spetsen, följde sina landsmäns operationer i Egypten. Detta hjälpte till att skapa och vidmakthålla en god anda i den svenska styrkan, som ofta utsattes för stora påfrestningar.    

Bättre information behövs i Sverige om vad som sker ute i världen. Personal som tjänstgjort i utlandsstyrkor är en resurs. De har mycket att berätta och kan komplettera skickliga utrikesreportrar. Genom detta kan våra veteraner få möjlighet att göra ytterligare insatser för freden!

Ämnen du kan följa