Nanny-system förstör föräldraförsäkringen

Regeringen och Sverigedemokraternas förslag undergräver syftet med föräldraförsäkringen och öppnar för en marknadisering, skriver Annika Strandhäll och Sofia Amloh, S-kvinnor.

Regeringen och Sverigedemokraternas förslag undergräver syftet med föräldraförsäkringen och öppnar för en marknadisering, skriver Annika Strandhäll och Sofia Amloh, S-kvinnor.

Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Debatt2023-11-01 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen och Sverigedemokraterna är på väg att genomföra stora förändringar i föräldraförsäkringen som innebär att alla föräldrar ska kunna överlåta föräldradagar till vem som helst. Förslaget undergräver syftet med föräldraförsäkringen och öppnar för en marknadisering. I stället för att möjliggöra för föräldrar att knyta an till sina små barn riskerar föräldraförsäkringen att bidra till etableringen av ett nanny-system i Sverige.  

Regeringen hävdar att det inte finns någon sådan risk. Samtidigt har nannyföretag välkomnat förslaget och meddelat att de nu snickrar på erbjudande till sina kunder. Utöver detta finns en rad ytterligare risker med förslaget som inte belysts tillräckligt. 

För det första kommer lagförslaget leda till ett mindre jämställt uttag av föräldradagar genom att möjliggöra för föräldrar, sannolikt pappor att överlåta föräldradagar till andra, troligtvis till en annan kvinna såsom en mormor eller farmor. På längre sikt riskerar förslaget att leda till en ökad press på föräldrar, i synnerhet pappor, att ta ut färre föräldradagar. 

För det andra kommer det leda till en oförutsägbarhet på arbetsmarknaden om vem som helst kan vara föräldraledig, något som bland annat LO påtalat. Även TCO anser att lagförslaget bör stoppas och varnar för att det kan leda till tveksamt användande, bidragsfusk och välfärdsbrottslighet. 

Motivet till lagförslaget är att underlätta för stjärnfamiljer och ensamstående föräldrar. Men i stället för att lägga fram ett förslag som träffar den gruppen föreslår regeringen att alla föräldrar ska kunna flytta över sina föräldradagar till vem som helst. Förslaget saknar proportioner och innebär ett stort ingrepp i en den föräldraförsäkring som många svenskar håller så högt. 

Föräldraförsäkringen är något av det finaste vi har i Sverige. Låt inte regeringen schabbla bort den.