När Ali Hassan fastnade mellan svenska stuprör

Debatt 15 november 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

SN berättar om Ali Hassan i Nyköping och hans livsmedelsbutik på Ringvägen i Nyköping. Det är en  märklig, men inte helt ovanlig berättelse. Ett samhälle kräver ledning, organisation och samverkan. Det gäller den nationella och regionala nivån – och den lokala.. Så  också i den växande kommunen Nyköping och dess kommunala styrning, ledning och administrativa/byråkratiska organisation: dess omfattande uppdrag kräver specialisering i sektorer. Det behövs till exempel enheter och avdelningar för bygglov, livsmedelskontroll, samhällsplanering, miljöfrågor. Den politiska styrningen måste ha sin organisation med nämnder, som exempelvis miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

 

I  Nyköping gläds vi nu åt människor som flyttar hit, som vill arbeta här, som tar med sig sina drömmar, sin vilja att bidra till ett gott liv. Hit har nu Ali Hassan kommit. Han är en av dem som vi behöver. Han blir snabbt en uppskattad entreprenör med sin livsmedelsaffär på Ringvägen.

Ali får sin verksamhet registrerad av livsmedelsenheten. Alis butik uppskattas, kunderna rinner till. Nu börjar stuprörssamhället verka. Bygglov behövs. Här fann man att fastigheten var avsatt för småindustri. Bygglov skulle kunna beviljas för fem år. Ali fyller i blankett igen. Bygglovsenheten fann att det saknades några uppgifter i ansökan. Och Ali sålde frukt och grönt. Bygglovsenheten tänker vidare och kontaktar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Enheten föreslår att man (vem ?) ska kontakta fastighetsbolaget Fransoo, Alis hyresvärd. Bygglovsenheten föreslår nämnden att Fransoo ska föreläggas att stänga Alis butik inom ett halvår och betala en avgift på 100 000 kronor.

Så kan det gå när föregångslandet Sverige. Våra styr- och ledningssystem består nu, på alla nivåer, av så många fristående stuprör. När de  ska kommunicera med varandra kan det bli kaos. Ett par frågor: Varför gick inte någon tjänsteman till Ali för ett samtal om svensk byråkrati? Varför ordnades inte ett enkelt möte med Ali och berörda ”stuprörsansvariga”  för att söka en mänsklig lösning? Vi behöver ju Alis erfarenhet, mod, kompetens!

 

Vi hade tidigare en statsminister som beskrev Sverige som ”en humanitär stormakt” Det var då det. Vår nuvarande statsministern och ledaren för den som bestämmer mest över in- och utvandringen numera: ”Stramast möjliga invandring och ökad återvandring”. Nuvarande finansminister: ”Fler måste arbeta och inte leva på bidrag”


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa