Nedmonteringen av folkhögskolan fortsätter

Varför låter sig regeringspartierna dompteras av SD? Framför allt KD och L, som historiskt har stått på barrikaderna för svensk folkhögskola? skriver Tommy Fogelberg.

Varför låter sig regeringspartierna dompteras av SD? Framför allt KD och L, som historiskt har stått på barrikaderna för svensk folkhögskola? skriver Tommy Fogelberg.

Foto: Tommy Fogelberg

Debatt2023-04-17 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Så kom ännu en signal om att regeringens, och framför allt SD:s, negativa syn på folkhögskolan är oeftergivlig!
I Vårbudgeten aviserar regeringen och Sverigedemokraterna en rejäl satsning på vuxenutbildning. Genom att satsa på ökad kompetensförsörjning vill man få bukt med hög arbetslöshet och missmatchning på arbetsmarknaden. 
Gott så. Det är enkelt att dela analysen, att utbildning är vägen till arbete och att satsningar på vuxenutbildning därför är både klokt och nödvändigt.

Glädjen smolkas av att inte med en endaste stavelse nämns ordet folkhögskola i satsningen. Det är uppseendeväckande att en 150-årig aktör inom svensk vuxenutbildning inte tillmäts betydelse i den nödvändiga och riktiga satsningen! Tyvärr inte förvånande. I sin första budget i november 2022 skar regeringen, dompterade av SD:s folkbildningsfientlighet, ner anslaget till folkhögskolor med 500 miljoner. Ett Alexanderhugg riktades mot en tidigare införd satsning på just yrkesutbildningar. I vårbudgeten fanns nu möjligheten att inom ramen för vuxenutbildningssatsningen återföra en del av dessa medel till folkhögskolan. 
Medel som hade varit välkomna för en redan hårt ansträngd folkhögskola. Det hade också varit klokt. Utvärderingar och utredningar om yrkesutbildning på folkhögskola visar på goda resultat, nöjda deltagare och ett snabbt inträde på arbetsmarknaden efter genomgången utbildning. I stället tillförs nu 400 miljoner till Komvux, och 70 miljoner till Yrkeshögskoleutbildningar. Strax under de 500 miljonerna man skar från folkhögskolorna 2022. Markeringen kunde inte varit tydligare, folkhögskolan är varken prioriterad eller aktad!

Det som har nu skett, dels i höstbudgeten och nu i vårbudgeten, är tyvärr inte förvånande. Det är helt i linje med SD:s viljeinriktning kring folkhögskola och folkbildning. Den viljan har konsekvent manifesterats både nationellt och regionalt. Den minnesgode minns säkert den famösa riksdagsmotionen hösten 2020, som i praktiken föreslog en total nedläggning av folkhögskola som skolform! 
Varför låter sig regeringspartierna dompteras av SD? Framför allt Kristdemokraterna och Liberalerna, som historiskt har stått på barrikaderna för svensk folkhögskola. Är ni beredda att fortsätta vandringen på det sluttande plan som stödet för folkhögskolan befinner sig på? Det sluttande plan som kommer försämra förutsättningarna för skolornas verksamhet, och på sikt menar jag faktiskt hotar existensen.
 

Visst hopp ställs till den förre riksdagsledamoten Christer Nylander (L), som är utsedd att utreda folkbildningen. Måtte det inte petas i utredningsdirektiven!! Vid sidan av min uppmaning till KD och L, uppmanar jag folkhögskolevänner över landet: Budkavlen går, Rid i natt! Upp till kamp för folkhögskolan!