Nu blir valfriheten verklig i Oxelösund

Vi i den politiska majoriteten vill ge dig som medborgare en möjlighet att både välja och välja bort vem som ska utföra hemtjänst i ditt privata hem, skriver Dag Bergentoft (M) med flera.

Vi i den politiska majoriteten vill ge dig som medborgare en möjlighet att både välja och välja bort vem som ska utföra hemtjänst i ditt privata hem, skriver Dag Bergentoft (M) med flera.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2024-04-03 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är du som medborgare i Oxelösund som är viktig – vi förtroendevalda ska ge möjligheter! Den politiska majoriteten vill ge dig som medborgare en möjlighet att både välja och välja bort vem som ska utföra hemtjänst i ditt privata hem.

Vi vill ge dig valmöjligheterna och inflytande, medan personal får fler arbetsgivare att välja och välja bort. 

Moderaterna lade så tidigt som 2007 en motion om att konkurrensutsätta delar av hemtjänsten, redan då påtalades det att kommunen kommer tvingas sätta skarpa kvalitetsmål och mått, vilket innebär att kvalitén höjs hos alla som levererar tjänsten. Om politiken varit storsint redan då hade det varit en ickefråga idag.

En av de främsta fördelarna med införandet av lagen om valfrihet är att det ökar konkurrensen och leder till en högre kvalitet i tjänsterna. Genom att tillåta fler att konkurrera om ett tjänsteutbud tvingas alla att bli mer effektiva och innovativa för att överleva och leverera. Detta leder till en förbättring av tjänsternas kvalitet och ökad tillfredsställelse för dig som har behovet.

Grundprincipen är att kommunen har ett ansvar som huvudman för verksamhet som överlämnats till privata utförare. Kommunen bestämmer vilka insatser du får, det är ett myndighetsbeslut som du kan överklaga. Kommunen har alltid ansvaret för att kontrollera att kommunens hemtjänst och de leverantörer man har godkänt och skrivit avtal med levererar kvalitet.

Sammanfattningsvis anser vi att införandet av lagen om valfrihet är nödvändigt för att skapa ett mer effektivt och flexibelt samhälle där kundernas behov och preferenser sätts i fokus. Genom att öka konkurrensen och öppenheten kan vi skapa bättre och mer tillgängliga tjänster för alla medborgare. Vi i majoriteten är för att främja en mer konkurrenskraftig och flexibel samhällssektor.

Lagen om valfrihet ett viktigt steg för att skapa ett mer effektivt och flexibelt Oxelösund. Det är så flexibelt att du som önskar kommunens tjänster alltjämt har den möjligheten.

Lagen om valfrihet är inte en lösning på alla problem inom hemtjänsten men är en bit på vägen mot en kommun där mer makt ligger hos medborgaren och inte hos förtroendevald. Men grundprincipen är att det alltid är kommunens ansvar.

Efter förslag och motioner från sedan 2007 har vi jobbat enträget för medborgarnas bästa under 17 år och nu är vi framme. Den 1 januari 2025 ska tjänsterna börja levereras.

Nästa steg är att jobba fram alternativa möjligheter när det gäller äldreboende.