Nu ska vi se till att ta arbetslinjen till Nyköping

Debatt 16 maj 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Arbetet för att minska arbetslöshet och bidragsberoende i Nyköping måste bli konkret och handlingskraftigt. Efter alltför många år med ett socialdemokratiskt fokus på subventioner behöver vi skifta till ett moderat fokus på krav och kontroll i bidragsutbetalningen, och insatser för att förenkla för de företag som skapar jobb.

 

I Nyköping har kostnaden för försörjningsstöd rusat: sedan 2019 har det skett en ökning med 20 miljoner kronor och förra året landade kostnaden på närmare 86 miljoner. Insatserna för att vända utvecklingen har varit alltför kortsiktiga och fokuserade på tillfälliga anställningar i offentlig sektor. 

Vi är övertygade om att vägen till sänkt arbetslöshet och framgångsrik integration i Nyköping går via ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv. Fler riktiga jobb behöver skapas och en mer individanpassad förmedling behövs för att på ett effektivare sätt matcha arbetssökande och arbetsgivare. Därför är insatser för att stärka företagsklimatet en viktig del i arbetet för att minska arbetslösheten. Med en tydligt serviceorienterad myndighetsutövning från kommunens sida ökar möjligheterna för våra företagare att växa och skapa såväl nya jobb som nödvändiga praktiktillfällen. 

 

Samtidigt som vi skapar fler jobb behöver vi öka kontrollen över de skattemedel som betalas ut i bidrag. Moderaterna har länge drivit på för att kommunen ska anställa handläggare med särskilt uppdrag att granska bidragshanteringen i avseende att upptäcka fusk. Det är tjänster som i princip omedelbart betalade sig i form av upptäckta felutbetalningar. 

Samtidigt som arbetet mot bidragsbrott stärks behöver också kraven på de som rättmätigt får ekonomiskt stöd öka betydligt. Vi vill se tydliga krav på heltidsaktivering kopplat till försörjningsstöd. Aktiveringen ska syfta till att stärka individen på arbetsmarknaden och dennes möjlighet att få jobb. Det handlar alltså om att säkra att de som behöver stöd får det, och att de som kan jobba ska jobba. Det är dessutom moraliskt rimligt att den som ska leva på andra människors ansträngning gör en motprestation.

Vår kommun mår som bäst när så många som möjligt jobbar och bidrar till vår gemensamma välfärd. Det är dags att ta arbetslinjen till Nyköping.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa