Nya vindar blåser för svenskt flyg

Debatt 3 april 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I åtta år hade Sverige en S-ledd regering helt beroende av Miljöpartiet. Resultatet blev en politik byggd på skam där varje nedlagd flygplats eller flyglinje sågs som en framgång. Det serverades tårta på MP:s kansli när beskedet att Bromma skulle läggas ner offentliggjorts och i Karlstad gick MP till val på att lägga ner även denna flygplats. Allt för att svälta ut de regionala flygplatserna i förhoppning att dessa skulle dö sotdöden. 

Nu blåser det äntligen nya och friska vindar för svenskt flyg. Regeringen har varit mycket tydliga med att flygskam är en onödig och orimlig företeelse. Sanningen är att elflyg, vätgas och andra fossilfria drivmedel håller på att skapa framtidens gröna flyg. Den här tekniska utvecklingen ska vi stötta med en långsiktigt hållbar politik.

Elektrifiering och säkerställande av tillverkning av fossilfria drivmedel lägger en trygg grund för företag att kunna investera i ett grönt och fossilfritt flyg. Vi ska säkra flyginfrastrukturen med fler beredskapsflygplatser, fossilfrihet, elflyg, satsningar på civilt och militärt flyg samt ett större statligt ansvar för våra regionala flygplatser. Detta är frågor vi moderater drivit under åtta år i opposition.

 

För ett par veckor sedan presenterade Peter Norman sin flygutredning. Den innehåller förslag om satsningar på flyget, på fossilfrihet, beredskapsflyg, mer privata pengar i form av att utreda ett delvis privatiserat Swedavia och ett större statligt ansvar för hela vår svenska flyginfrastruktur. Han lyfter också elflyg och framtidens fossilfria flyg. Det här är ljuv musik för alla som tror på jobb och tillväxt och för alla som förstår innebörden i att Sverige är glesbefolkat men samtidigt till ytan ett av Europas största länder.

När nu den gröna omställningen växlar upp behövs det goda kommunikationer i hela landet. Flygplatser som exempelvis Skavsta är därför mycket viktiga för att hela landet ska få leva och transportera såväl människor som varor. Flyget är en möjliggörare för svensk tillväxt och välfärd – långa avstånd ska inte vara ett hinder.

 

Vindarna i debatten om flyget är på väg att vända. I ljuset av forskning och sunt förnuft ser vi konturerna av en långsiktig och hållbar politik för svensk flyginfrastruktur växa fram. Det är goda nyheter som är klimatsmarta, vettiga för säkerhet, jobb och tillväxt. Detta säkerställer grundläggande förutsättningar för att hela Sverige ska kunna leva. En politik som en gång för alla gör upp med flygskam och nu stöttar flygets resa mot fossilfrihet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa