Nyköping behöver behålla sin småstadskaraktär

Debatt 9 september 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyköping skall växa säger de styrande. Det får stora konsekvenser och sker på bekostnad av oss som redan bor här. Stora belopp satsas på en ökad inflyttning, men det är enligt experter ett nollsummespel då i princip alla Sveriges kommuner jagar invånare från varandra till stora kostnader som inte gagnar dem som bor i kommunen utan de får i stället sämre service.

I dag är 24.3 procent av Nyköpingsborna i arbetsför ålder inte självförsörjande. Det kan bli än värre om alltför många icke självförsörjande flyttar in i kommunen och blir bidragstagare istället för att generera skatteintäkter. Det är här insatser skall göras.

Nyköpings kommun har satsat över 55 miljoner kronor på konsulter, grafisk profil och annonsering i bland annat Stockholms tunnelbanor för att locka människor till Nyköping. Stockholm i sin tur lockar människor med sin kampanj “Storstaden med extra allt”, vilket resulterar i att alla blir förlorare. Med fler människor krävs fler bostäder, arbetsplatser, skolor, vägar, hemtjänst, vård, polis med mera, vilket medför att utgifterna också ökar och oftast mer än intäkterna, vilket större städer än Nyköping är ett tydligt bevis på.

 

Vi Sverigedemokrater anser att Nyköping skall behålla sin småstadskaraktär. Vi är mot den förtätning som nu sker med bostäder som skall byggas på snart varje markbit, så att öppna ytor, grönområden och biodiversitet försvinner för gott. När Nyköping växer skall detta ske utanför stadskärnan och inte på bördig åkermark där framtidens närodlat skall skördas. Vi vill anställa en stadsarkitekt som har kompetens att ta ett övergripande ansvar för Nyköpings utveckling.

Centrumdöden måste tas på allvar. Vi vill göra Nyköping öppnare och grönare och i stället lägga mer pengar på underhåll och snygga upp vår stad som börjar förfalla, då kan Nyköping växa av egen kraft. En attraktiv livsmiljö attraherar alla människor, både oss som bor här och de som vill flytta hit.

 

Nyköping är unik stad med en 900-årig historia som vi är skyldiga framtida generationer att förvalta väl. Vi har redan goda förutsättningar med goda kommunikationer, natur, närhet till havet. Att lägga stora summor på att locka fler människor till Nyköping har ett pris, och det är vi som redan bor här som får betala genom att allt mindre pengar går till skola, omsorg, underhåll med mera.


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa