Nyköping straffar äldre som valt annan hemtjänst

De privata utförarna i Nyköping bidrar med en hög kvalitet – deras omsorgstagare är i genomsnitt mer nöjda med sin hemtjänst, skriver Anna Bergendahl, Vårdföretagarna.

De privata utförarna i Nyköping bidrar med en hög kvalitet – deras omsorgstagare är i genomsnitt mer nöjda med sin hemtjänst, skriver Anna Bergendahl, Vårdföretagarna.

Foto: Kallestad, Gorm

Debatt2024-01-08 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under våren 2023 lät Vårdföretagarna PWC kartlägga ersättningens utveckling i hemtjänsten och underskotten i kommunernas egen regi i ett tjugotal kommuner. Kartläggningen visar att Nyköping tillhör de kommuner som är sämst på att budgetera tillräckligt med medel för sin äldreomsorg. Den kommunala verksamheten har gått med underskott under samtliga fem analyserade år, 2018–2022. Underskotten var också betydande, mellan 30–60 procent av budgeten. Men de privata utförarna har inte kompenserats. 

Det innebär i praktiken att de privata utförarna har betydligt sämre ersättning. De ges då inte samma förutsättningar att investera i och utveckla äldreomsorgen eller att satsa på medarbetares kompetensutveckling. Indirekt kan man säga att äldre som valt en privat utförare särbehandlas på ett negativt sätt. I förlängningen kan det leda till att privata utförare tvingas lämnar kommunen. Därmed hotas äldres valfrihet.

Syftet med att ha alternativ till den kommunala omsorgen är att ge äldre ökad egenmakt och bidra till utveckling i äldreomsorgen. Möjligheten för äldre att välja utförare skapar en kvalitetskonkurrens. Varje utförare måste stå på tå för att erbjuda en omsorg som uppskattas för att få uppdrag. Socialstyrelsens kvalitetsmätningar visar också att de privata utförarna i Nyköping bidrar med en hög kvalitet – deras omsorgstagare är i genomsnitt mer nöjda med sin hemtjänst.

Vårdföretagarna  har i dagarna skickat en skrivelse till ledamöterna i kommunens vård- och omsorgsnämnd med en uppmaning att inte diskriminera äldre som utnyttjat sin valfrihet. Vï uppmanar Nyköpings kommun att: 

  • Basera ersättningen till de privata utförarna på kostnaderna i den egna regin och säkerställ att ersättningen inte urholkas över tid.
  • Kompensera privata utförare om den egna regin uppvisar ett underskott. 
  • Säkerställa en god dialog med de privata utförarna, gärna i ett branschråd som finns inrättat i flera kommuner. 
  • Skicka villkorsändringar på remiss till fristående utförare för att säkerställa att konsekvenserna tydliggörs och att utförarna får en rimlig omställningstid. 

Lägre ersättningar till privata utförare är i praktiken en lägre ersättningar till äldre som använt rätten att välja hemtjänst. Likvärdiga villkor är en principfråga som politikerna i Nyköping borde stå upp för.