Nyköpings kommun är ingen kravlös gemenskap

Debatt 25 juni 2021 05:58
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många kommuner över hela Sverige upplever en ökande försörjningsstödsbörda, så också Nyköpings Kommun. Coronakrisen har ytterligare bidragit till detta, då man kan se en signifikant ökning av såväl varsel som inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det blir fler som ska dela på välfärdskakan, så utifrån rådande situation måste det till förändrade arbetssätt.

Ska man kunna få människor i arbete fortare måste man se till helheten och ha modet att förändra invanda metoder att hjälpa människor till egenförsörjning.    Moderaterna i Nyköping har arbetat fram förslag för att förkorta tiden av arbetslöshet. Dessa bygger på att kommunen har goda och nära kontakter med näringslivet och en god kännedom om varje persons kompetens och arbetslivserfarenhet. Syftet är att kunna matcha arbetssökande mot det som efterfrågas bland företagen, minska hinder för de individer som försöker ta sig in på arbetsmarknaden och stärka dessa individers kompetens och därmed hejda den kraftiga ökning av försörjningsstöd vi nu ser i vår kommun.

I Nyköping ska de som behöver stöd få det, men kommunen kan inte vara en kravlös gemenskap, så därför vill vi också se förändringar såsom en motprestation när man uppbär försörjningsstöd. Personer som söker ekonomiskt bistånd i Nyköpings kommun ska mötas med en positiv förväntan om arbetsförmåga och motprestationen utgår från individens behov och förutsättningar. Den syftar till att man ska komma närmare egenförsörjning och att bryta den isolering som kan uppkomma när man inte ingår i ett sammanhang. En ytterligare förändring är att mer frekvent arbeta med hembesök för att bedöma om det finns behov knutet till själva boendet samt att säkerställa att det är rätt person som bor på adressen.

Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät. När fusk och bedrägerier riktas mot välfärdssystemen riskerar resurserna att inte räcka till de som behöver stöd och legitimiteten för försörjningsstödet försvagas.

Kommunen behöver lägga mer resurser på det området genom att utöka kapaciteten med ytterligare minst en FUT-handläggare.
(Handläggare för felaktiga utbetalningar). Detta för att följa upp beslut, utreda misstänkt bidragsfusk, polisanmäla i de fall det är bevisat samt att kräva tillbaka felaktigt utbetalt bistånd. 

Bidragsbrott måste få konsekvenser, det skickar en tydlig signal att fusk och bedrägeri inte godtas i Nyköpings kommun!


Ämnen du kan följa