Oacceptabelt att regeringen skär hårt i utbildningen

Högerregeringen skär ner möjligheten till utbildning och omställning i sin budget. Resurserna till vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning minskar med över en miljard i jämförelse med 2022, skriver Sofia Amloh (S) och Caroline Helmersson-Olsson (S).

Högerregeringen skär ner möjligheten till utbildning och omställning i sin budget. Resurserna till vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning minskar med över en miljard i jämförelse med 2022, skriver Sofia Amloh (S) och Caroline Helmersson-Olsson (S).

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2023-01-19 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi befinner oss i en orolig tid. Arbetsförmedlingen varnar för ökande arbetslöshet. Värst blir det i branscher där många ofta får sitt första jobb, vilket i sin tur ökar risken att många fastnar utanför arbetsmarknaden. I det här läget skär högerregeringen ner möjligheten till utbildning och omställning i sin budget. Resurserna till vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning minskar med över en miljard i jämförelse med 2022. En rad lärosäten och folkhögskolor runtom i landet drabbas av nedskärningar. 

När vi socialdemokrater tog över regeringsmakten år 2014 initierade vi ett kunskapslyft för kompetensförsörjning och bättre möjlighet till utbildning i hela landet. Vi byggde ut antalet utbildningsplatser inom komvux, yrkeshögskolan, folkhögskolan och högskolan. Kunskapslyftet motsvarade år 2022 över 160 000 utbildningsplatser, vilket varit helt avgörande för att stärka kompetensförsörjningen runtom i landet. 

Arbetsförmedlingen visar historiskt höga siffror över bristen på rätt kompetens hos de sökande. I stort sett alla branscher, privat- som offentlig sektor, har stora svårigheter att hitta den kompetens som de söker.

Det är nu som vi måste utbilda för att möta klimatkrisen och behoven i vår välfärd. Fler vill utbilda sig. Den nedmontering av kunskapslyftet som högerregeringen nu inlett riskerar både att skapa mänsklig utslagning och slå hårt mot kompetensförsörjningen. Regeringens nedskärningar är både ohållbara och oacceptabla. 

I vårt budgetförslag finns därför över en miljard mer än regeringen på utbildning och omställning vilket totalt motsvarar ungefär 20 000 utbildningsplatser:

  • 1 miljard kr till anslaget för vuxenutbildning, vilket skulle motsvara cirka 17 400   utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux.
  • 104 miljoner kr till Yrkeshögskolan, som behöver fortsätta byggas ut istället för att skäras   ner. Satsningen motsvarar cirka 1 400 utbildningsplatser.
  • Vi avvisar regeringens nedskärningar vid 12 lärosäten runtom i landet och återför medel på totalt 81 miljoner kr. Det motsvarar cirka 1 000 helårsplatser runtom i landet.

När ekonomin går mot sämre tider behövs fler utbildningsmöjligheter, inte färre. Vi ska inte begränsa människors möjligheter utan satsa på deras vilja och förmåga. Ska vi klara av gemensamma utmaningar så ska alla ha möjligheten att vara med att bidra till lösningen.  

Vårt Sverige kan bättre.