Offentliga upphandlingar bidrar till kriminalitet

Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare
Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare

Debatt 21 juli 2023 05:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Arbetslivskriminalitet hör inte hemma på den svenska arbetsmarknaden. Ändå vittnar våra medlemsföretag från norr till söder om hur de förlorar offentliga upphandlingar till oseriösa företag. Det finns många exempel på företag som lägger så låga anbud att de omöjligt kan ha kollektivavtalsenliga villkor eller som efter att de vunnit upphandlingen inte ger sina medarbetare de löner och villkor som utlovats.

Risken att åka dit är tyvärr liten. Men det finns lysande undantag där upphandlaren har kompetens och civilkurage nog att göra en utvärdering av anbudets rimlighet och, när det visar sig att presenterade lönevillkor inte stämmer, backa och göra om upphandlingen. Ett föredöme är Helsingborgs stad, som begär in lönespecifikationer och följer upp att avtalets lönenivåer också betalas ut.

Gröna arbetsgivare samlar företag inom de gröna näringarna med målsättningen att vara de naturligt bästa arbetsgivarna. En grundbult i det arbetet är branschanpassade kollektivavtal och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi verkar även för medlemsföretagens konkurrenskraft. Där är utländsk arbetskraft en viktig del, när det gäller arbetsuppgifter som det är närmast omöjligt att få inhemsk arbetskraft att ta sig an.

Trädgårdsanläggning tillhör de branscher som har en hög andel utländsk arbetskraft och som ofta förekommer i offentlig upphandling. De i Sörmland som arbetar med offentlig upphandling har ett stort ansvar för att inte bidra till att oseriösa företag tar marknadsandelar från seriösa arbetsgivare.

Det finns två sätt att komma till rätta med problemet. Dels måste offentliga upphandlare bli skickligare på att bedöma anbudens rimlighet och ställa sig frågan: kan priset verkligen inkludera kollektivavtalsliknande villkor så som löner, försäkringar och tjänstepension? Dels behövs en uppföljning av att de villkor och löner som uppgivits i anbudet är de som faktiskt betalas ut.

Debatten om arbetslivskriminalitet handlar i dag till stor del om att göra det svårare för företagen att anlita utländsk arbetskraft. Problemen är dock inte främst kopplade till företag som har kollektivavtal och är med i en arbetsgivarorganisation. Därför bör åtgärderna inte fokusera på att försvåra arbetskraftsinvandring, utan på att hejda oseriösa företag.

Där spelar Region Sörmland och Sörmlands kommuner en avgörande roll. När oseriösa företag vinner upphandlingar drabbar det Sörmlands seriösa företagare, de som erbjuder sina anställda schyssta villkor, oavsett var de anställda kommer ifrån.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa