Olyckligt att försvaga den lokala demokratin i Gnesta

Maria Carlén Lindwall (MP) vill att det ska tas ett omtag kring frågan om e-förslag i Gnesta kommun. Arkivfoto
Maria Carlén Lindwall (MP) vill att det ska tas ett omtag kring frågan om e-förslag i Gnesta kommun. Arkivfoto

Debatt 11 mars 2023 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den politiska majoriteten i Gnesta driver just nu ett förslag som kommer att försvaga möjligheten för kommunens invånare att göra sin röst hörd i den lokala demokratin.

Bakgrunden är att kommunen 2019 beslutade om att införa en modell med så kallade e-förslag. Modellen innebär att alla som är folkbokförda i Gnesta kan lämna ett skriftligt förslag antingen digitalt eller till servicecenter. Om fler än 50 personer stödjer förslaget skickas det vidare till berörd nämnd där presidiet avgör om förslaget ska lyftas i nämnden. Förslagsställaren ska alltid få en återkoppling på sitt förslag.

Miljöpartiet ser det som viktigt att det inom den representativa demokratin finns kanaler vid sidan av de politiska partierna där invånare har möjlighet att lyfta frågor som är viktiga för dem och få dem synliggjorda och formellt behandlade. Inte minst är detta viktigt i en tid när allt för många invånare upplever ett stort avstånd till den politiska arenan och till den kommunala demokratin.

I det förslag som den politiska majoriteten nu driver försvinner möjligheten för Gnestaborna att lämna förslag som formellt tas upp på den politiska nivån. Den politiska majoriteten vill införa en modell där alla visserligen enkelt ska kunna lämna in förslag men där det enda som sen händer är att de publiceras på kommunens webbsida och skrivs upp på en lista över anmälningsärenden till kommunfullmäktige. Ingen diskussion, beredning eller bedömning av förslagen finns inbyggd i modellen.

Vi i Miljöpartiet kan tänka oss flera olika utvecklingsmöjligheter av den modell med e-förslag som kommunen har idag och är öppna för en diskussion kring detta. Men det som vi tror är allra viktigast och som kommunen helt försummat är ett aktivt arbete för att öka kännedomen om systemet med e-förslag och för att stimulera intresset för dem.

Miljöpartiet ser kommunstyrelsens beslut att revidera policyn för e-förslag som en olycklig försvagning av medborgarnas möjlighet att lyfta upp angelägna frågor på den kommunalpolitiska dagordningen. I praktiken innebär beslutet att vi lägger ner idén om e-förslag och förpassar medborgarnas ofta väl genomtänkta och förankrade förslag till en anonym bilaga utan formell betydelse. Vi hoppas att fler partier ska inse att kommunen är på väg i fel riktning i denna fråga och att vi gemensamt kan ta ett omtag i denna fråga som i högre grad utgår från en helhetsbild och en vision om ökad delaktighet i vår kommun.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa