Omställningen kan inte vänta på ny kärnkraft

Debatt 1 september 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Framför allt Moderaterna lyfter fram ny kärnkraft, som en lösning för att snabbt få mer elproduktion. Så hur snabbt kan vi få ny svensk kärnkraft?

Det finns olika källor som belyser detta. Vi kan hitta skräckexempel som finska Olkiluoto 3 som efter 17 års byggtid ännu bara testkörs. Men det kan gå betydligt fortare. Energiforsk berättar i en rapport att man regelmässigt bygger reaktorer inom tidplan och budget i Sydkorea och Kina. Reaktorer som byggts i Europa och USA under den senaste tiden har dock i samtliga fall dragits med förseningar och fördyringar, konstaterar Energiforsk.

 

Att man i Asien lyckas bättre beror sannolikt på att man byggt många kärnkraftverk. Man har utvecklat processer med precision i planering och projektbudget, berättar Energiforsk. Med god planering och kontroll blir avvikelserna små. I Europa och USA finns inte dessa erfarenheter, varför utmaningarna att bygga är varit så mycket större. Det har resulterat utdragna byggprocesser. 

I den svenska debatten lyfts nu små modulära reaktorer, SMR, fram som ett alternativ. En förhoppning är att dessa ska bli billigare att bygga när de kan serietillverkas i fabrik och sedan fraktas till platsen för montering. Men SMR-reaktorer är en teknik under utveckling, och det mesta återstår att bevisa inom säkerhet och avfallshantering. I bästa fall kan de ge bidrag till elförsörjningen i mitten på trettiotalet, enligt energibolaget Uniper. Den massproduktion som är förutsättningen för lägre elkostnader kan dröja betydligt längre.

 

Vattenfall bedömer att en första SMR skulle kunna tas i drift vid Ringhals i början på 2030-talet, men man har ingen uppfattning om SMR är en realistisk lösning enligt en artikel i Ny Teknik. Det är bland annat lönsamheten som behöver utredas. En förstudie har inletts som ska vara färdig vid årsskiftet 2023/2024.

Omställningen kräver mycket ny el redan från 2025. Det är uppenbart att inga seriösa bedömare tror att en första SMR kan vara i drift innan 2030. Därför ska vi hellre satsa på vindkraft, solkraft och flexibel kraftvärme som kan byggas ut i den takt som krävs. Kombinerat med förstärkta elnät och energilagring ger det ett robust energisystem, som gör det möjligt för Sverige att uppfylla Parisavtalets åtaganden.

Vi kan inte vänta på att SMR eller annan ny kärnkraft skall fixa omställningen om vi vill att barn och barnbarn skall slippa de avskräckande effekter av klimatförändringen som annars drabbar dem.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa