Omtag krävs i Nyköpings stadsplanering

Kommunen bör fokusera mer på att planera för småhusbebyggelse även i relativt centrala delar, skriver företrädare för Kristdemokraterna.
Kommunen bör fokusera mer på att planera för småhusbebyggelse även i relativt centrala delar, skriver företrädare för Kristdemokraterna.

Debatt 17 juli 2023 05:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyköping växer stadigt, nya bostadsområden byggs och äldre områden kompletteras med nya hus. Det är glädjande att så många vill flytta till vår fina stad. Det är dock inte med glädje vi noterar hur högt och tätt det på vissa platser har byggts och nu byggs. 

Nyköping är en historisk stad med delvis mycket gammal bebyggelse präglad av småstadens karaktär, formad genom århundraden. Den karaktären ska vi värna om, utan att för den skull ge avkall på modernitet, effektivitet och nytänkande. När nya områden planeras måste de styrande ha detta i åtanke och planera därefter. Kristdemokraterna anser att så inte har skett i flera områden, såsom kvarteret Brädgården eller den senaste bebyggelsen i Oppeby. Längs Runebergsgatan har lägenhetshus byggts för tätt och för nära gatan på ett sätt som avviker från övrig bebyggelse i området. 

Ovanstående är även en miljöfråga i så motto att tät bebyggelse med mycket asfalt ger en oönskad lokal uppvärmning varma sommardagar.

Just nu pågår samråd om Spelhagen – Västra hamnen. Jämfört med ett tidigare förslag har förbättringar skett genom bland annat lägre bebyggelse än vad som först föreslagits. Kristdemokraterna menar dock att även det nya förslaget behöver omarbetas. Äldre bebyggelse i Nyköping är oftast begränsad till fyra våningar. Högre hus är givetvis ibland på sin plats när de inte skymmer stadskärnan, såsom exempelvis Rosvallatornen. Men i Spelhagen räcker det med den höga silon, övriga byggnader bör inte överstiga fyra våningar.

Det har varit brist på hyreslägenheter i Nyköping vilket motiverat byggande av många flerbostadshus. Men väldigt många människor vill helst bo i småhus, varför kommunen bör fokusera mer på att planera för småhusbebyggelse, även i relativt centrala delar så som till exempel Tessinområdet.

Kristdemokraterna vill  

  • Att maximalt fyra våningars byggnadshöjd ska vara norm för lägenhetshus i Nyköping.
  • Att behovet av luft och grönytor mellan fastigheter tillgodoses.
  • Att innerstadens siluett och historiska byggnader inte onödigtvis skyms av hög bebyggelse. Särskilt ska stadens vy från vattnet värnas. 
  • Att grönområden i stadens centrala delar bevaras.
  • Att andelen radhus och villor ökar i förhållande till flerbostadshus.
  • Att Nyköping ska få en kommunarkitekt, med uppdraget att värna stadens skönhet.

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa