Önskar våra representanter kontakt med oss eller inte?

Debatt 23 januari 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I början av december förra året skrev jag ett mejl till sex riksdagsledamöter från Sörmland, nämligen Martina Johansson (C), Ann-Sofie Lifvenhagen (M), Marielle Lahti (MP), Sofia Amloh (S), Adam Marttinen (SD) och Lotta Johnsson Fornarve (V). L och KD har inga sörmländska mandat. Saken gällde Brottsofferjourens verksamhet, hur man kan förbättra stödet till brottsoffer och vittnen. 

Brottsofferjouren finansieras av statliga och (ibland) kommunala bidrag. Vittnes- och brottsofferstödjarnas arbete är rent ideellt, oavlönat, inte ens reseersättning utgår. I vårt län finns stödjare vid tingsrätterna i Nyköping och Eskilstuna. Stödjarnas insatser är mycket uppskattade. Någon timma innan rättegången börjar kan de vittnen och brottsoffer som kallats till förhandlingen få träffa en stödjare om man önskar. Många har aldrig varit i en domstol tidigare, vet inte hur en rättegång går till och är självklart nervösa inför sitt framträdande i rätten. 

Hur ser rättegångssalen ut? Vad har åklagaren för uppgift? Kommer den åtalades försvarare att pressa mig? Hur ska jag svara om jag är osäker eller inte minns? Då är det en trygghet att kunna få information och svar på sina frågor innan förhandlingen börjar. Men det finns ett stort problem, många vittnen och brottsoffer får inget stöd eftersom det saknas volontärer. 

 

Själv gav jag två förslag till förbättring. Dels en riksomfattande annonskampanj för att informera om Brottsofferjourens verksamhet och värva fler stödjare, dels att arvodera stödjarna. Detta ville jag ha riksdagsledamöternas syn på. 

Jag fick ett snabbt svar från (V), man insåg problemet och hade redan lämnat förslag till regeringen. Från Sofia Amloh (S) fick jag ett ordrikt svar, som lämnade mig okunnig om eventuella åtgärder. Representanterna för Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har inte svarat. Det är dåligt. Vi upplever gängkriminalitet, skrämda vittnen och rädda brottsoffer. Då är stöd till vittnen och offer av stort värde, snarare än tvivelaktiga förslag som kronvittnen, visiteringszoner och anonyma vittnen. 

Bästa valda representanter, jag förstår att riksdagsarbetet är både påfrestande och tidskrävande. Men om ni skulle få en stund över för att svara och berätta vad ni tycker i saken så skulle jag uppskatta er uppmärksamhet även under tiden mellan riksdagsvalen. Om mitt mejl råkat förkomma så sänder jag gärna en kopia. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa