Öppet brev om de anställda och regionkrisen

Hur fördelar sig de senaste fem årens 700 nyanställningar bland regionens verksamheter? skriver Anders Mansten i ett öppet brev.

Hur fördelar sig de senaste fem årens 700 nyanställningar bland regionens verksamheter? skriver Anders Mansten i ett öppet brev.

Foto: Per Karlsson / TT

Debatt2024-06-15 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Öppet brev med frågor till Christoffer Öqvist (M) och Tomas Borin (VFP):

Hej Christoffer och Tomas!

Eftersom er plan har utkristalliserat sig för hur regionen ska spara den miljard som fattas hänger några frågor i luften. Frågor som jag tror intresserar många sörmlänningar – patienter och personal.

Av vad som framgått i tidningar kommer 700 regionanställda att sägas upp. Detta uppges vara ”ett delmål”.

Siffran tycks grundad på det faktum att antalet regionanställda har ökat med samma siffra sedan 2019. Var och vilka har aldrig presenterats. Enligt regiondirektör Magnus Johansson tycks planen inte vara att återskapa 2019 års anställningsstruktur. I stället ska alla minska sina tillsvidareanställda med 2 procent rakt av. Osthyvel brukar det kallas.

Frågor som därför bör besvaras:

Hur fördelar sig de senaste fem årens 700 nyanställningar bland regionens verksamheter? Jag föreslår att ni båda – som styrelseordförande och personalregionråd – snarast lyfter fram siffror som klargör:

  • Vilka sjukvårdande enheter på vårdcentraler och sjukhus har ökat sina personalstyrkor?
  • Hur mycket?

Siffror bör presenteras så uppspaltat som möjligt.

Inte minst med tanke på den uttalade brist på specialistkompetenta sjuksköterskor och läkare som har beskrivits. Vilket borde betyda att kostnader för dessa har minskat sedan 2019. Särskilt det senaste året när hyrpersonalkostnader kunnat reduceras. 

Nyckelfrågan:

Om 700 nyanställningar i främsta hand återfinns bland icke sjukvårdande personal och det för sjukvården aviseras personalminskningar med 2 procent rakt av får det betraktas som oklokt och något som – i värsta fall – styr vården mot kollaps.

Med förhoppning om snarast möjliga svar!