Översiktsplanen för 2040 utelämnar en hel bygd

Förslaget till översiktsplan måste justeras. Gör det tydligt att Råby, Runtuna och Rönöbygden ses som noder och utvecklingsområden, skriver ett antal representanter från kyrkoråd och sockenråd.

Förslaget till översiktsplan måste justeras. Gör det tydligt att Råby, Runtuna och Rönöbygden ses som noder och utvecklingsområden, skriver ett antal representanter från kyrkoråd och sockenråd.

Foto: Sandra Nordin

Debatt2020-06-24 05:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Viktigt för landsbygdsutveckling är gott samarbete. Förskola och skola är en förutsättning för fler företag. Vilket förutsätter gott elevunderlag. Vilket säkras med tillgång till bostäder och god bostadscirkulation som möjliggör för den som är äldre att få bo kvar på orten när det är dags att lämna sin bostad. Med god kollektivtrafik kan den som bor i centralorten ta jobb och barn kan välja skolgång på landsbygden.

I förslaget till översiktsplan i Nyköpings kommun och i antagen serviceplan för landsbygden finns många frågetecken. Här, där vi bor – i Rönöbygden – ingår Råby, Runtuna, Lid, Ripsa, Aspa, Ludgo och Spelvik. Det är en bygd med två skolor. I kommunens indelning för dialog tycks det som om bygdegårdarna är överordnade för indelning? Överordnat är var barnomsorg och skola är placerad.

I serviceplan för landsbygden står: ”Funktionaliteten i, och tillgången till, skola och fritids är centrala för ett fungerande liv på landsbygden…” Detta förpliktigar och måste tydliggöras i en översiktsplan som gäller fram till 2040.

I översiktsplanen står: ”Samhällsservice i form av utbildning och sjukvård ska i tätorterna främst lokaliseras till centrala lägen och på landsbygden främst till i utvecklingsstrategikartan utpekade noder.”

Vi drar slutsatsen att förslaget till översiktsplan måste justeras: löfte har getts från styrande majoritet att landsbygdsskolorna i nuvarande form skall, även fortsättningsvis, ha en tryggad framtid och vara säkrade. Det förutsätter att Råby, Runtuna och Rönöbygden benämns noder och utvecklingsområden, eftersom förslaget till översiktsplan säger att dessa ”skall ges samhällsservice i form av utbildning”.

Vad har hänt i Rönöbygden sedan förra översiktsplanen antogs?

Svenska kyrkan har startat egen förskola och fritidsverksamhet. Aldrig problem att hitta behörig personal och här står barn i kö. Goda omdömen vid varje granskning.

Väg 223 startades i Runtuna, en förebild för andra aktörer i både Nyköpings kommun, länet och i andra delar av Sverige.

Ludgo/Spelvik är den bygdegård i hela Nyköpings kommun som satt fokus på barn och ungdomar.

Rönö församling är den största arbetsgivaren av församlingar utanför centralorten.

Flera företag har etablerats och antalet jobbtillfällen har ökat rejält.

Första steg är tagna för att etablera den första ”Yamaha skolorkestern” i Sverige, i Runtuna.

En kommunledning som säger sig vilja se och främja utveckling i hela kommunen kan inte i en översiktsplan för 2040 utelämna en hel bygd som inkluderar två bra skolor.

Corona utmanar oss. Önskan att lämna storstaden kommer att öka. Vi kräver att Nyköpings kommun ställer sina resurser till förfogande och inkluderar oss i arbetet med att möta framtiden, för den är redan här.

Karta: Runtuna