Pandemin visar hur utsläppen går att minska

Debatt 15 april 2021 05:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Koldioxidutsläppen sjunker i Sverige. Orsaken är pandemin. Alla statliga flygoperatörer uppvisade en tillbakagång i flygtrafiken förra året. Antalet resenärer under 2020 var cirka 407 000, att jämföra med 2,8 miljoner året innan. Det är en nedgång med hela 86 procent, rapporterar Swedavia. 

Bilåkandet gick en aning upp till mitten av 2020 för att sedan falla tillbaka. De till hälften tomma parkeringsplatserna runt om i Sverige talar tydligt om att många människor i Sverige har tagit beslutet att lämna bilen i garaget. 

I sin strävan att nå miljömål enligt Agenda 2030 som antogs av FN, har Sverige fått hjälp från oväntat håll – pandemin. Det gäller ett antal mål där Sverige bland annat, åtar sig att minska mänsklig klimatpåverkan på miljön, samt att anpassa samhället för att möta oundvikliga klimateffekter. 

Nedgång av koldioxidutsläppen rapporteras i alla sektorer. Slående är dock nedgången inom transportsektorn. Under tredje kvartalet 2020 noterades en minskning av utsläppen med 38 procent från 2 437 kiloton 2019 till 1 509 kiloton kolodioxid-ekvivalenter 2020 under samma period. 

Flygtransporter, bilåkande till och från arbetsplatsen eller annat bilåkande i egen bil kan ha drabbats av rekommendationerna - läs restriktionerna - tagna av regeringen på inrådan av Folkhälsomyndigheten och som så småningom verkställts av arbetsgivaren med syftet att begränsa smittspridningen av covid-19.

 

Frågan som inställer sig är: Behövde vi vänta på covid-19 för att vidta åtgärder som kan gynna miljön och motverka klimatproblemen? Kanske inte!

Den amerikanske forskaren Alvid Toffler förutspådde redan på 1970-talet att i och med datoriseringen i samhället, skulle arbetet flytta ut från fabriken till hemmet, från företagskontoret beläget centralt i staden till orter utanför.  Toffler skrev insiktsfullt om framtiden. 

Den snabba digitaliseringen som senare har ägt rum i samhället gör att vissa arbetsuppgifter nu kan utföras hemifrån. SCB rapporterar att nästan 20 procent av befolkningen i arbetsför ålder sköter sina jobb hemifrån. 

Nya begrepp har myntats när det gäller det nya sättet att utföra sitt arbete. Co-working där man delar kontorsutrymmet på orten skrivs mycket om i dag och om företeelsen vinner terräng kommer det att bidra till att Sverige närmar sig sina miljömål med koldioxidutsläppen tidigare, i kombination med andra åtgärder. I detta finns en stor potential. Om vi även efter pandemin väljer att fortsätta att jobba enligt en del av förändringarna som gjorts, har vi också bättre chanser att nå klimatmålen. Att komma närmare målen enligt FN:s Agenda 2030.                                                                                                                                                         

Ämnen du kan följa