Personlig assistans monteras ned i Sörmland

För de 464 personer som är beviljade personlig assistans i Södermanland minskar möjligheterna att rekrytera och behålla bra personliga assistenter, skriver Gunilla Sundblad och Åsa Strahlemo med flera.

För de 464 personer som är beviljade personlig assistans i Södermanland minskar möjligheterna att rekrytera och behålla bra personliga assistenter, skriver Gunilla Sundblad och Åsa Strahlemo med flera.

Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT

Debatt2023-01-30 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns 464 invånare i Södermanland som har rätt till personlig assistans. Men den rätten urholkas för varje år som inte assistansersättningen räknas upp med ett rimligt belopp. Regeringens budget för 2023 är, trots fagra vallöften, ett svek mot den personliga assistansen.

Med omkring 100 000 anställda är personlig assistent ett av Sveriges vanligaste – och viktigaste – yrken. Personliga assistenter bidrar till att ge människor med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett självbestämt liv som andra.

Personlig assistans ersätts med ett bestämt belopp för varje utförd assistanstimme. Under många år följde uppräkningen av assistansersättningen den allmänna löneutvecklingen och bestämdes utifrån beräkningsunderlag från Försäkringskassan och SKR.

Men sedan 2014 har ersättningen minskat i värde jämfört med löneutvecklingen, samtidigt som assistansanordnarnas kostnader har ökat. För de omkring 3400 personer som arbetar som personlig assistent i Södermanland innebär nedmonteringen av assistansersättningen att möjligheterna till löne- och kompetensutveckling minskar radikalt. För de 464 personer som är beviljade personlig assistans i Södermanland minskar möjligheterna att rekrytera och behålla bra personliga assistenter.

Om uppräkningen hade motsvarat löneutvecklingen (enligt SCB) skulle timersättningen för 2022 ha legat omkring 30 kronor högre än nu. Riktigt alarmerande är att med nuvarande trend kommer urholkningen av resurserna att fortsätta. Många assistentberättigade vittnar om att det redan nu är ytterst svårt att rekrytera och behålla personliga assistenter.

Rätten till personlig assistans uppfylls inte om den inte backas upp med en tillräcklig finansiering. Och för det krävs alltså en rejäl ökning av resurserna i den statliga budgeten. Det är fundamentalt både för de som har rätt till personlig assistans och för de som arbetar som personliga assistenter.

Inför valet uttryckte Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna att assistansersättningen måste räknas upp mer än vad som har varit fallet de senaste åren. Nu när de sitter i regering, eller utgör regeringsunderlag, sviker de det löftet. Därmed sviker de även Sveriges alla assistansberättigade och personliga assistenter.

Därför går vi nu samman, organisationer som företräder assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare i kampanjen #rimligavillkor för den personliga assistansen. Nu uppmanar vi politikerna i Södermanland att snarast påverka sina egna partier så att den personliga assistansen kan få rimliga villkor genom en rejäl uppräkning av assistansersättningen.