Porren är ett hinder för ömsesidighet och samtycke

Vi vill återigen sätta fokus på, samt uppmärksamma och belysa porrindustrins tillgänglighet på internet ”en knapp bort” och dess skadeverkningar, skriver Birgitta Harvyl, Görel Wachtmeister och Eva Karlström, Zonta.
Vi vill återigen sätta fokus på, samt uppmärksamma och belysa porrindustrins tillgänglighet på internet ”en knapp bort” och dess skadeverkningar, skriver Birgitta Harvyl, Görel Wachtmeister och Eva Karlström, Zonta.

Debatt 7 mars 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande mänsklig rättighet som slogs fast i FN-stadgan 1945. Skolans läroplaner tar numera upp hur pornografi påverkar våra barn. Nu måste vi arbeta praktiskt så att flickors rättigheter skyddas.

Att skydda kvinnors rättigheter har ett brett stöd över hela världen. I Sveriges nationella strategi över hur mäns våld mot kvinnor ska upphöra, framgår att porrens bild av kvinnor ska motverkas. Den 1 juli 2022 ändrades läroplanerna så att skolans undervisning ska vara kritisk till porrens våldsinslag, förnedring av kvinnor och brist på samtycke. Därför är det viktigt att arbeta med frågan. Våra unga påverkas negativt av miljontals porrfilmer på internet. I filmerna är våld mer regel än undantag. Kvinnor förnedras och framställs som objekt som bara är till för mannen. 

Trots olika försök har någon minskning eller begränsning av den enkla nåbarheten av porr på nätet har inte skett varken nationellt eller globalt. I stället har dess skadliga inverkan på våra barn och unga än mer belysts.

Vi vill återigen sätta fokus på, samt uppmärksamma och belysa porrindustrins tillgänglighet på internet ”en knapp bort” och dess skadeverkningar. Dagens porr visar gruppvåldtäkter, grova sexuella övergrepp och förnedring av kvinnor och flickor. Våldsinslagen producerar attityder hos tittarna som främjar och trivialiserar våld mot kvinnor och flickor.

Digitalt våld kan ta sig många uttryck. Enligt Internetstiftelsen har 38 procent av flickorna i åldern 12–19 år under året utsatts för oönskade kontaktförsök på internet. 21 procent uppgav att de fått stötande eller obehagliga bilder skickade till sig från okända personer. 16 procent hade varit med om att andra personer delat bilder på dem på nätet som de inte ville skulle delas. Digitala tjänster som de så kallade Sugar Dating-sidorna bidrar till möjligheter för sexuellt utnyttjande av minderåriga.

Zonta arbetar för en jämställd värld genom påverkansarbete och stödjande insatser. Vår vision är en värld där alla erkänner kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter och där varje kvinna har möjlighet att nå sin fulla potential.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa