Rätten att få vara sig själv är en frihetsfråga

Även fast Sverige har kommit långt finns det fortfarande lagar som diskriminerar hbtq-personer, skriver Filippa Reinfeldt (M) med flera.
Även fast Sverige har kommit långt finns det fortfarande lagar som diskriminerar hbtq-personer, skriver Filippa Reinfeldt (M) med flera.

Debatt 11 augusti 2021 05:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderaternas vision är att Sverige ska vara ett land där rättigheter, skyldigheter och möjligheter gäller lika för alla. Stora framsteg har gjorts för hbtq-personers rättigheter under de senaste decennierna. Men mer måste göras. Nästa år ser vi fram emot att gå i Prideparaden i Stockholm, till dess och alla dagar därefter kommer vi driva sakpolitik som gör skillnad. 

I stället för att prioritera dem med störst behov av skydd, har regeringen valt ut och prioriterat våra resurser till personer som saknar skyddsskäl. Vi föreslår istället att vi ska ställa krav på integrationsförmåga samt på att ta emot hbtq-personer, kvinnor, barn och tolkar och andra som tjänstgjort för svenska försvarsmakten utomlands i större utsträckning. Politik handlar om prioriteringar. Kvinnor, barn och hbtq-personer är extremt utsatta i de flyktingläger som kvotflyktingar hämtas från. Det är dem vi måste hjälpa i första hand. 
 

Även fast Sverige kommit långt finns det fortfarande lagar som diskriminerar hbtq-personer. En sådan handlar om bloddonation. Det finns blodbrist i sjukvården, samtidigt finns det människor som vill donera blod men som inte får – på grund av könet på de man ligger med. Det vill vi ändra. 40 år efter att homosexualitet slutade att klassas som en psykisk störning är det på tiden att en av de sista relikerna från en mer fördomsfull tid försvinner. Vi tycker att man ska bedöma en blodgivare utifrån dennes risktagande och därefter sätter karantänstider oberoende av vilken sexuell läggning vederbörande har.
 

Barnlängtan styrs inte av huruvida du är i en hetro- eller homorelation. Genom att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige skulle vi bland förbättra möjligheterna för hbtq-personer att bilda familj. Reglerna om altruistiskt surrogatmoderskap måste dock utformas noggrant för att säkerställa att tvång och påtryckningar. I dag lever ett stort antal barn i Sverige som blivit till genom surrogatmoderskap utomlands, men som på grund av detta inte har samma trygghet som andra barn. Här vill vi att lagstiftningen ska förtydligas så att samma rättssäkerhet och trygghet gäller. De familjer med barn som tillkommit genom surrogatmoderskap och redan i dag finns i Sverige ska ha samma självklara trygghet som alla andra familjer. Men tyvärr finns idag många rättsliga oklarheter. Därför behöver lagstiftningen på detta område förtydligas.
 

Unga hbtq-personer i Sverige utsätts i dag för våld och förtryck för att upprätthålla vad deras familj och släkt ser som heder. Det behövs krafttag mot det hedersrelaterade våldet och hbtq-personers situation måste uppmärksammas i det arbetet. Vi vill att:
- Könsuttryck och könsidentitet uttryckligen bör omfattas av hatbrottslagstiftningen.
- Det ska finnas hbtq-strategier i alla kommuner och regioner.

Rätten att få vara sig själv är en frihetsfråga.

Ämnen du kan följa