Rättvis tandvård ger en bättre folkhälsa

Ett bättre högkostnadsskydd skulle leda till betydligt lägre kostnader för många patienter, vilket i sin tur skulle kunna leda till att fler har råd med nödvändig tandvård, skriver Linda Lindberg (SD) och Anton Berglund (SD).

Ett bättre högkostnadsskydd skulle leda till betydligt lägre kostnader för många patienter, vilket i sin tur skulle kunna leda till att fler har råd med nödvändig tandvård, skriver Linda Lindberg (SD) och Anton Berglund (SD).

Foto: Mats Andersson / TT

Debatt2023-11-13 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Forskning har tydligt visat att tänderna är en viktig del av kroppen som påverkar och påverkas av vår övriga hälsa. Ändå har tandvården i Sverige inte varit lika tillgänglig som annan vård. Många har fått betala stora summor för sin tandhälsa, samtidigt som många andra tvingats avstå från tandvård då det varit för dyrt.
 

Därför har Sverigedemokraterna, tillsammans med regeringen, initierat en utredning för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd så att det mer efterliknar det som finns i övrig vård. Ett bättre högkostnadsskydd skulle leda till betydligt lägre kostnader för många patienter, vilket i sin tur skulle kunna leda till att fler har råd med nödvändig tandvård och därigenom bidra till såväl bättre tandhälsa som folkhälsa.
 

En omfattande reform av det här slaget kan naturligtvis medföra utmaningar för tandvårdens personal och kapacitet för mottagandet av patienter. Därför vill vi genomföra reformen stegvis och börja med att prioritera de äldre med sämst munhälsa. Inte minst på grund av att åldern är en faktor som ökar risken för tandproblem, vilket kan bero på flera saker så som minskad salivproduktion, tandlossning eller andra sjukdomar som påverkar munhygienen. Många äldre har dessutom små ekonomiska marginaler, vilket gör att de inte har råd att gå till tandläkaren. Det är inte acceptabelt i ett välfärdssamhälle som Sverige.
I utredningen ser vi även över illegala invandrares rätt till närmast fri tandvård – en orättvis förmån som inte gäller svenska skattebetalare, något som Sverigedemokraterna länge motsatt sig.
 

Utredningens förslag kommer att presenteras nästa år. Då tar vi ytterligare steg för att göra denna viktiga reform till verklighet, och på sikt även utvidga reformen till att gälla alla svenska medborgare.
Det här var ett viktigt vallöfte för oss, och vi kommer fortsätta arbetet med att reformera svensk tandvård. Det är en fråga om både folkhälsa såväl som rättvisa.