Regeringen ger andra en ursäkt att sänka takten

Varje ton växthusgasutsläpp räknas, varje tiondels grad global uppvärmning gör enorm skillnad, skriver Elin Söderberg (MP) med flera.

Varje ton växthusgasutsläpp räknas, varje tiondels grad global uppvärmning gör enorm skillnad, skriver Elin Söderberg (MP) med flera.

Foto: Peter Dejong

Debatt2023-12-14 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många experter menar att klimattoppmötet COP28 i Dubai är det viktigaste klimattoppmötet sedan Parisavtalet slöts 2015. Regeringens ministrar borde vara taggade till tusen. Om och igen har de upprepat att klimatfrågan ska lösas globalt. I Dubai finns tillfälle att påverka andra länder. Men i stället för att sätta press på stora utsläppsländer, ger Sverige nu andra länder en ursäkt att slå av på takten. 

Inför mötet pekades tre frågor ut som helt avgörande. På samtliga tre områden går Sverige i fel riktning. 

  • Världen måste besluta om skärpta åtgärder för minskade utsläpp – svenska ministrar kommer till klimattoppmötet med beslut om kraftigt ökade utsläpp i bagaget.
  • COP28 behöver resultera i ett beslut om att fasa ut alla fossila bränslen – Sveriges regering har brutalt ökat användningen av fossila bränslen och de fossila subventionerna.
  • Rika länder måste öka sitt stöd till fattigare länders arbete med omställning, anpassning och skador orsakade av klimatförändringarna — Tidöpartierna har kraftigt minskat stödet till de internationella klimatfonderna.

Med gröna ministrar i regering reste Sverige till COP-möten med höjda ambitioner för att driva förhandlingarna framåt. Exempelvis lovade Sverige som land 2021 att fördubbla det svenska klimatbiståndet till 2025. 

Vi befinner oss i en extremt allvarlig situation. Världen är på väg att missa Parisavtalets mål. Varken Sverige eller EU har åtgärder i linje med 1,5-gradersmålet.

FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport visar att världens utsläpp måste minska med minst 43 procent till 2030 jämfört med 2019. IPCC:s siffror släpar dessutom efter, då de bygger på sammanställningar av tidigare genomförda studier. Den senaste forskningen visar att de globala utsläppen måste minska med minst fem procent varje år och halveras till 2030. Just nu ökar utsläppen och ländernas olika klimatlöften beräknas leda till katastrofalt otillräckliga minskningar om två till åtta procent till 2030 — givet att löftena infrias.

Konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt mer påtagliga, i andra länder likväl som i Sverige. Torka och skyfall om vartannat som förstör jordbrukets skördar. Översvämningar som orsakar skador till enorma kostnader. Värmeböljor som släcker liv på äldreboenden.

Varje ton växthusgasutsläpp räknas, varje tiondels grad global uppvärmning gör enorm skillnad. Det är oförlåtligt att regeringen i den här situationen bromsar Sveriges omställning och ger andra länder en ursäkt att slå av på takten.