Regeringen måste ge stöd till att köpa svensk mat

Risken är överhängande att de sörmländska kommunerna tvingas välja bort, eller minska mängden svenskproducerad mat på grund av ökade priser, skriver Jenny Andersson, kycklingbonde.
Risken är överhängande att de sörmländska kommunerna tvingas välja bort, eller minska mängden svenskproducerad mat på grund av ökade priser, skriver Jenny Andersson, kycklingbonde.

Debatt 16 juni 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ökade priser på mat och livsmedel kommer att slå hårt mot kommunerna i Sörmland, samt övriga kommuner i landet, då det gäller möjligheten att köpa svensk mat till förskolor, skolor och äldreboenden.

Risken är överhängande att de sörmländska kommunerna tvingas välja bort, eller minska mängden svenskproducerad mat på grund av ökade priser, vilket i sin tur kommer att drabba det svenska lantbruket och oss lantbrukare av matfågel.

Därför är det nu av största betydelse att regeringen ser vilka möjligheter det finns att stötta kommunerna i Sörmland ekonomiskt för att dessa även i framtiden ska kunna erbjuda förskolebarn, skolelever och äldre livsmedel som är producerat i Sverige.

 

De senaste månaderna har det skett en markant prisökning på mat och livsmedel, vilket bland annat beror på stigande energipriser, ökade priser på foder samt följderna av kriget i Ukraina. Dessa faktorer kan komma att få långtgående konsekvenser för kommunerna då det gäller möjligheterna att köpa svensk mat.

Sveriges kommuner och regioner gör också bedömning att de stigande priserna på mat kommer att drabba de kommunala budgetarna hårt. Landets kommuner beräknas årligen lägga mellan sju och åtta miljarder kronor på upphandling av mat. Enligt Statistiska centralbyråns sammanställning för 2020 la kommunerna i Sörmlands län drygt 161 miljoner kronor på skolmat i grundskolan. 

 

I dag finns det ett uttryckt önskemål från majoriteten av svenskarna att mat som serveras inom offentlig verksamhet ska vara svenskproducerad. I en genomförd konsumentundersökning svarar 84 procent att det är viktigt att den kyckling som serveras i offentlig verksamhet är uppfödd i Sverige.

Det är viktigt att staten tar ett initiativ att stötta kommunerna ekonomiskt för att bibehålla möjligheten att köpa svensk mat och på det sättet bidra till ökad svensk självförsörjning och därmed även trygga svenskt lantbruk samt verka för en levande landsbygd. 

Risken är annars överhängande att Sverige i framtiden kommer att vara än mer beroende av importerade livsmedel och mat från andra länder, vilket i sin tur innebär att det inte blir möjligt att slå vakt om att landet långsiktigt ska vara självförsörjande och säkerställa tillgången till inhemska livsmedel.   

 

Vi vill nu se att regeringen och ansvarig minister tar ett initiativ för att se över vilka alternativ det finns att skjuta till pengar för att hjälpa kommunerna att säkerställa möjligheten att också i framtiden kunna handla upp svenskproducerad mat och livsmedel

Parallellt med detta vill vi också uppmana riksdagsledamöterna från Sörmland att driva på regeringen i denna fråga om att det nu sker en skyndsam hantering för att inte äventyra möjligheten att servera svenskproducerad mat och livsmedel inom offentlig verksamhet i kommunerna i Sörmland. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa