Regeringen underlättar för nya kärnkraftverk

Debatt 25 januari 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har blivit smärtsamt uppenbart för många att vårt svenska energisystem inte ligger på den produktionsnivå som krävs för att vi alla ska ha en stabil och trygg tillgång till el för ett rimligt pris. Det kommer ta tid att återskapa, och vidareutveckla, den energiförsörjning vi en gång hade och arbetet måste komma igång snarast möjligt. Därför är regeringens besked om att rivstarta arbetet för ny kärnkraft viktigt och välkommet.

Både klimatomställningen och industrins möjligheter att växa är helt beroende av stabil tillgång till planerbar, fossilfri energi – som är oberoende av väder och vind – till ett konkurrenskraftigt pris. Energianvändningen behöver bli mer flexibel. För att klara det behöver vi använda oss av alla verktyg vi har. Vi har dammarna i vattenkraften. Vi behöver sol- och vindkraft. Och vi behöver kärnkraft.

 

Regeringen har i dagarna fattat beslut som möjliggör för ny kärnkraft så snabbt som möjligt:

  • Förbudet att bygga nya reaktorer på andra platser än där de redan finns tas bort. Det ger möjlighet att bygga nya kärnkraftverk där de gör mest nytta i elsystemet.
  • Begränsningen till 10 reaktorer totalt i landet tas också bort, vilket banar väg för små modulära reaktorer som kan komma på plats mycket snabbare.
  • Lagändringar görs för att möjliggöra ny kärnkraft, bland annat genom kortare tillståndsprocesser och administrativa snabbspår.

Med de här förslagen vill regeringen skapa de förutsättningar som krävs för att hushållen och företagen ska kunna ställa om. Utsläppen ska ner, hela vägen till noll. Att ta bort de facto-förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer är ett mycket viktigt led i det här arbetet.

 

Såväl här i Sörmland som i hela landet har både hushåll och företag drabbats hårt av höga elkostnader och den osäkerhet ett instabilt och otillräckligt energisystem medför. Samtidigt som åtgärder måste vidtas i närtid för att motverka orimliga kostnadsbördor behöver just detta arbete –  att skapa ett tryggt och stabilt energisystem – komma igång med full kraft. Nu skapar regeringen förutsättningar för det och därmed tar Sverige ordentliga kliv mot en stabil och klimatsmart elproduktion. Det är inte en dag för tidigt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa