Regionens klimatarbete måste förstärkas kraftigt

Debatt 14 oktober 2020 05:46
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klimatet är vår tids ödesfråga. Vi kommer alla i framtiden att bli bedömda utifrån våra handlingar – inte hur vackra orden är. Våra två partier bygger förvisso på olika ideologier men förenas i uppfattningen att Region Sörmland som offentlig aktör måste göra mer än vad nuvarande majoritet, bestående av Centerpartiet, Vård för Pengarna och Socialdemokraterna, förmår att leverera.

 

Hållbar utveckling handlar i grunden om att samhället måste utvecklas med förståelse och respekt för att sociala, ekologiska och ekonomiska mål går hand i hand.

 

Miljöpartiet och Moderaterna hade olika uppfattningar när landstinget år 2018 tog fram och beslutade om hållbarhetspolicy och hållbarhetsprogram. För oss är det naturligt att man kan tycka olika. Men vi är samtidigt eniga om det allvarliga i att nuvarande majoritet inte ens verkar anstränga sig.

 

Det måste finnas ett politiskt engagemang och ledarskap, något som idag saknas. Det måste finnas tydliga mål som mäts, följs upp och utvärderas. Det uppdrag som gavs på våren 2018 om att ta fram sådana indikatorer har ännu inte genomförts.

 

Våra partier ser ett antal politiska områden som måste reformeras:

1. Regionen bör klimatväxla, det vill säga införa intern beskattning av klimatpåverkande aktiviteter, såsom resor och användning av resurser och råvaror. De insamlade medlen används sedan till strategiska åtgärder på övergripande nivå.

2. Regionens transporter måste bli oberoende av fossila bränslen. Det behövs en strategi för fossilfria fordon inom regionen och en plan för att installera fler laddstolpar.

3. Regionen bör analysera och beakta alla transporter, inte bara tjänsteresor, utan också medarbetarnas arbetsresor och patienternas sjukresor.

4. Regionen behöver stärka klimat- och miljöperspektivet vid inköp och upphandlingar. Det går att ställa tuffare krav vid inköp av materiel, läkemedel och även tjänster.

5. Sammantaget behöver regionen ta fram en plan för att bli klimatneutral, och där en viktig del är att analysera hela regionens klimatavtryck.

 

Miljöpartiet och Moderaterna är överens om att mer kan och måste göras för att stärka regionens klimatarbete. För att bli framgångsrik måste det finnas vilja och engagemang!

Ämnen du kan följa