S, C och MP sparar på de mest utsatta

Spara inte på de mest utsatta. Fontänhuset i Nyköping är ett viktigt verktyg för att besegra den psykiska ohälsan, skriver Maria Gilstig (M), Marita Göransson (KD) och Marianne Nordblom (L) med flera.
Spara inte på de mest utsatta. Fontänhuset i Nyköping är ett viktigt verktyg för att besegra den psykiska ohälsan, skriver Maria Gilstig (M), Marita Göransson (KD) och Marianne Nordblom (L) med flera.

Debatt 5 december 2019 05:43
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyköpings kommuns ekonomi är svag och S-styrets oförmåga att prioritera börjar få allt mer kännbara konsekvenser. De politiska felstegen blir nu tydliga inom vård- och omsorg och de som drabbas är människor med psykisk ohälsa. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna menar att beslutet att skära ned på stödet till Fontänhuset är fel.

 

Den psykiska ohälsan kostar samhället oändliga summor i form av förlorade arbetsinsatser samt kostnader för vård och omsorg. Men framförallt leder den till ett enormt stort personligt lidande som inte är något som kan mätas i pengar. Fontänhuset i Nyköping är ett viktigt verktyg för att besegra den psykiska ohälsan som breder ut sig i samhället.

Fontänhuset är ett ställe där människor kan mötas, ett ställe att få vara sig själv, en plats som är läkande. Det finns evidens för att de metoder som verksamheten använder, den arbetsinriktade rehabiliteringen, fungerar. Deras insats är angelägen och hjälper många människor med psykisk ohälsa. Många kan efter en tids rehabilitering komma tillbaka till arbetslivet och åter få känna sig frisk och stark.

Fontänhusets framtid är dessvärre osäker. I dag fattar det politiska styret bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet beslut om att kraftigt sänka ersättningen till Fontänhuset redan till nästa år. I värsta fall kommer det medföra att verksamheten riskerar att avvecklas. Detta beslut är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna starkt kritiska till. Vi vill inte se en nedmontering av den här typen av omsorg i Nyköpings kommun. Tvärtom behöver den stärkas och ges långsiktiga förutsättningar att verka. 

 

Omsorgen går med stora underskott, och det krävs kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med det ekonomiska läget. Men de besparingar som måste göras får inte drabba redan hårt utsatta individer. Det politiska styret måste i första hand prioritera skattepengarna bättre och kapa onödiga kostnader.


Vi menar att det är viktigt att prata om psykisk ohälsa; det är så kunskap sprids och tabun försvinner. Från politiskt håll måste vi också agera och värna de verksamheter som fungerar. Fontänhuset är ett av dem. Det är en del av samhällskontraktet att hjälpa människor till ett friskare och bättre liv. När individen är som svagast behöver samhällets resurser vara som starkast. 

Ämnen du kan följa