S innebär kaos för Sveriges resenärer

Priserna på asfaltering går upp vilket drabbar underhållet.

Priserna på asfaltering går upp vilket drabbar underhållet.

Foto: Magnus Andersson/TT

Debatt2022-07-29 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tågkaos, flygkaos och nu kaos på vägarna. Svenskarna har fått vänja sig vid allt sämre infrastruktur de senaste åren. Nu framkommer det oroväckande signaler om att Trafikverket även stoppar flera planerade underhåll av vägar på grund av höga asfaltspriser. Detta i ett flertal kommuner runt om i landet. Eftersom sommaren är högsäsong för asfaltläggning blir detta minst sagt bekymmersamt. Bilden delas av Trafikverket, som bekräftar att de tvingas prioritera bland de planerade renoveringarna och har fått stoppa många av säsongens arbeten ute i landet.

Enligt uttalande från den nationella samordnaren för asfaltsbeläggningar på Trafikverket så kommer Trafikverket att få flytta åtgärder framför sig, både till nästa år och kommande år vilket innebär att en underhållsskuld återigen byggs upp och denna gång på asfaltssidan. Att inte underhålla Sveriges vägnät kontinuerligt och enligt plan kan istället betyda ytterligare kostnadsökningar på sikt, eftersom vägarna kan bli så dåliga att de istället måste totalrenoveras. Detta riskerar inte bara säkerheten på vägarna utan är även oroande då det riskerar att urholka den nationella infrastrukturplanen ytterligare. En plan som nu också urholkas av en historisk inflationstakt på 7,2 procent.

Motsatt denna utveckling krävs det istället ett ökat fokus på vägunderhållet som redan är kraftigt eftersatt. På många håll runtom i landet är hastighetsgränserna nedsatta för att spara underhållskostnader och inte för att öka säkerheten, vilket är helt bakvänt. Risken för att svenska bilister kommer att få räkna med sämre vägar framöver är uppenbar. Socialdemokraterna har under sina två mandatperioder vid regeringsmakten lagt skattebetalarnas pengar på att utöka antalet tjänstemän på Trafikverket med hela 48 procent istället för på underhåll av och investeringar i vägnätet. Idag sitter det 10 316 tjänstemän på Trafikverket. Ett Trafikverk som inte har råd med asfalt på våra vägar men däremot en uppsjö av tjänstemän.

Så här kan inte svensk infrastruktur få fortsätta bedrivas. Med ett starkt Sverigedemokraterna som har inflytande över infrastrukturen kommer vi att stoppa byråkratiseringen och istället kommer Trafikverket fokusera på kärnverksamheten i form av drift och underhåll av svenskt väg- och järnvägsnät som kommer till direkt nytta för skattebetalarna. Det är helt avgörande för att hela Sverige ska kunna leva.