Så kan Nyköping få Sveriges bästa skola

Debatt 4 maj 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Majoriteten i Nyköping vill att kommunen ska ha Sveriges bästa skolor. Vi i Vänsterpartiet och Miljöpartiet kan bidra med några saker som vi vill införa för att förbättra Nyköpings kommunala skolor. Förhoppningsvis kan vi göra gemensam sak med Socialdemokraterna och Moderaterna, men det får tiden utvisa. 
 

1. Fler vuxna i skolan. Det är i kontakten mellan människor som lärande sker. För att elever ska kunna ta del av skolans kunskapsinnehåll måste det finnas tillräckligt många vuxna där. Det handlar om att anställa behöriga lärare för att vara den direkta länken mellan eleverna och ökade kunskaper, men också om att anställa annan personal så att lärare kan fokusera på eleverna. 
2. Kompetensutveckling. Lärare och annan skolpersonal är för värdefulla för att behandla som utbytbara. Vi vill att alla som jobbar i skolan ska ha tillgång till den kompetensutveckling de behöver för att fortsätta bli bättre på sitt jobb, varje dag. Detta gäller både allmän yrkeskompetens, kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder, hbtqi-frågor och våldsförebyggande arbete. Lärare som lär sig undervisar bättre. 
3. Arbetsmiljö. Ett bra arbete kan bara utföras i en miljö som är hälsofrämjande, stimulerande och erbjuder ändamålsenliga lokaler. Det gäller både för skolans personal och eleverna. Vi vill förbättra den psykosociala arbetsmiljön genom att satsa på våldsförebyggande arbete och arbete mot psykisk ohälsa. Vi vill också satsa på skolornas fysiska miljöer för att se till att all undervisande personal har utrymmen som möjliggör framgångsrik undervisning.
4. Frukost för kommunens skolelever. Inflationen pressar hushållens ekonomi hårt. Dessutom gör morgontrötthet och en stressig vardag att det kan vara svårt för alla vårdnadshavare att ställa frukost på bordet för alla barn i kommunen, i hopp om att lunchen ska räcka för dagens behov. Till stöd för de elever som tvingas gå till skola hungriga och för de som skulle må bra av lite extra energi på morgonen vill vi erbjuda avgiftsfri frukost för alla kommunens skolelever. Mätta barn lär sig bäst. 
 

Vi tror att Sveriges bästa skola främjar delaktighet och engagemang från både personal, barn och föräldrar. Vi ser fram emot fortsatt samarbete för att uppnå detta.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa