Samarbete är nyckeln för komma framåt i Region Sörmland

Vi tror att vi kan göra skillnad. Det kommer inte bli lätt, det kommer inte gå fort men vi vet att det går, skriver företrädare för det nya minoritetsstyret i Region Sörmland som nu lägger fram sin första budget.
Vi tror att vi kan göra skillnad. Det kommer inte bli lätt, det kommer inte gå fort men vi vet att det går, skriver företrädare för det nya minoritetsstyret i Region Sörmland som nu lägger fram sin första budget.

Debatt 7 november 2022 20:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ny kraft för Sörmland (Moderaterna, Vård för pengarna, Kristdemokraterna och Centerpartiet) har nu tillsammans lagt fram vår första gemensamma budget. Vi tar över styret för Region Sörmland i en tuff tid med lågkonjunktur, krig i vårt närområde, långa vårdköer och med brist på personal. 

Varför tar vi då över styret som minoritet? Vi tror att vi kan göra skillnad. Det kommer inte bli lätt, det kommer inte gå fort men vi vet att det går. I en minoritet måste vi få med oss oppositionen i våra frågor. Vi tror att alla partier i Sörmland vill medborgarnas bästa och därför kommer att samarbeta för detta. 

 

För att komma framåt så måste vi se helheten; medarbetare, medborgare, köer, hälsofrämjande vård, primärvård, slutenvård, psykiskt mående och samarbetet med kommunerna. 

 

I dag har vi en befolkning där livsstilssjukdomar breder ut sig. Vi har ett växande problem med bland annat fetma både hos vuxna och barn. Vi anser att vi måste satsa mer på hälsofrämjande arbete. Många av dessa allvarliga sjukdomar går att förebygga genom livsstilsförändringar. Detta vill vi göra tillsammans med kommunerna, då vi tidigt måste fånga upp familjerna för att få en hållbar förändring. 

 

Kvinnohälsan är en viktig fråga som måste fokuseras på. Det är i dag skillnader mellan den vård som kvinnor och män får. Kvinnor underbehandlas jämfört med män vid till exempel hjärtsjukdom och diabetes. Vi måste öka medvetenheten för en mer jämställd vård. Även förlossningsvården bör utvecklas så att den som ska föda lättare ska få välja var, inom eller utom länet. 

 

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi måste behålla, rekrytera och låta dessa utvecklas. Vi vill minska personalomsättningen och sjukfrånvaron. Friskvårdsbidraget à 5 000 kronor per år och anställd kommer vi att fortsätta med under 2023. 

Vi behöver engagerade medarbetare och närvarande chefer. Samspelet mellan arbetsliv och fritid är viktigt. Vi kommer att eftersträva att alla har rätt till heltid, men möjlighet till deltid, inom Region Sörmland. Vi vill stärka och utveckla våra ledare och ge dem förutsättningar att framgångsrikt utföra sina uppdrag. Vi vill även identifiera och utveckla egna talanger i organisationen.

 

Psykiatrin är en viktig verksamhet för våra medborgare där vi måste korta köerna. Det kan göras i samarbetet med första linjens vård, vilket innebär att primärvården sköter den första kontakten med de som mår dåligt. Om primärvården anser att personen behöver mer vård, som de inte själva kan erbjuda, så skickas dessa personer vidare till öppenvården inom psykiatrin. Även BUP:s köer måste kortas till utredningar och insatser. 

 

Detta är en del av det vi tar upp i vår budget. Vi kommer att kämpa för sörmlänningarnas bästa – för dig, för mig och för oss alla!

 

Christoffer Öqvist 
Regionstyrelsens ordförande (M)

 

Helena Koch 
Regionråd med särskilt samordningsansvar (M)

 

Mattias Claesson
Regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafik (C)

 

Tomas Borin
Regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor (VFP)

 

Lars Lundqvist
Regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård (KD)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa