Samhällets gemenskap krävs mot gängkriminaliteten

Debatt 10 november 2021 05:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla människor behöver en meningsfull tillhörighet och gemenskap! Vi behöver det för vår identitet och vårt egenvärdes skull. Vi vill alla känna att vi är värda att älskas, tyckas om som de/vi är med både tillgångar och brister. 

När samhället misslyckas med att ge barn och unga socialt värdiga uppväxtvillkor, kommer de att söka andra typer av gemenskaper som kommer i deras väg. De barn och unga som samhället sviker, glömmer och misslyckas att nå hamnar i ett utanförskap. Det är då som den våldsamma kriminella gängkulturens falska gemenskap ofta blir det enda som återstår.

 

När samhället misslyckas i större skala och mer kollektivt bland barn och unga i större tätorter och förorter till större städer ökar utbudet av destruktiva alternativa gemenskaper. Det gängkriminella våldet och gangsterrappen är som företeelse ett exempel på en sådan destruktiv gemenskap. En gemenskap som kollektivt omfattar så många barn och unga att det utvecklas till en egen kultur. Gangsterrappen är ett exempel på det. Det tragiska är att de rappare som bär upp sin del av den kulturen också dras in i och kan tvingas välja sida och tillhörighet bland de konkurrerande gängen. 
 


Detta är ett sjukdomstillstånd i samhället! Hårdare straff kommer bara att stärka gängens destruktiva gemenskap och sammanhållning. Vi måste som samhälle förstå, erkänna och ta ansvar för vårt eget misslyckande om vi skall kunna hitta rätt former och åtgärder och på sikt komma till rätta med gängkriminaliteten. 

De ”vuxna” grövsta kriminella som utnyttjar barns och ungas utanförskap för sina egna syften måste så klart gripas och fängslas för lång tid för att skydda samhället. Men i övrigt behöver samhället se helheten, samla sina resurser för mer pedagogiska, socialt humana, öppna, långsiktigt utvecklande och inkluderande åtgärder och metoder.

Om politiker bara kommer att fortsätta gorma om hårdare tag och straff kommer det att bli än värre! Den nya extrema högeralliansen har redan visat att de varken förmår, vill eller orkar att tänka flera saker än just hårdare tag och straff! De väljer opportunismen, missnöjet och misstron mot människor som grund för sin politik. De vill öka motsättningarna i samhället genom ökad ojämlikhet, De vill skapa ett mer auktoritärt samhälle. SD som grundades ur nazismen av nazister kliver nu fram ur bakgrunden med starkt stöd av moderater, kristdemokrater och liberaler. Makt till vilket pris som helst!

 

Ökad social och ekonomisk jämlikhet är vägen till ett mer rättvist samhälle med minskade motsättningarna. Valet 2022 kommer att avgöra Sveriges utveckling flera decennier framåt.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa